Landbruksrådgiver - 100% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted: 

 Østre Toten kommune er en av landets største landbrukskommuner med omfattende korn-, potet- og grønnsaksproduksjon, husdyrhold, skog- og utmarksnæring.

Stillingen er ledig med tiltredelse snarest. Stillingen inngår i kommunens plan- og næringsenhet som foruten landbruk består av arealplan, byggesak, oppmåling/matrikkel, GIS/kart, eiendomsskatt og klima/miljø.

Foruten landbruksrådgiver består kommunens landbruksforvaltning av fagleder landbruk, jordbrukssjef og skogbrukssjef.

Fakta om stillingen: 

Ansvar og arbeidsoppgaver:
Stillingen er, som del av kommunens landbruksforvaltning, tillagt saksbehandling og rådgivning overfor kommunens landbruksnæring og innbyggere.

 • Drenering av jordbruksjord (grøfting) og nydyrking
 • Forvaltning og kontroll av tilskuddsordninger innenfor landbruket, bl.a.:
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
  • Regionalt miljøprogram (RMP)
  • Produksjonstilskudd (PT)
 • Rådgivning og saksbehandling etter forurensningsloven (landbruksrelatert)
 • Samarbeid med lag og foreninger innen landbruksnæringen

Oppgavene vil kunne variere avhengig av kompetanse, interesse, behov og aktuelle saker.

Kvalifikasjoner:

 • Landbruksrelatert utdanning fra videregående skole eller høyskole.
 • Annen relevant fagkompetanse i kombinasjon med praktisk erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse.
 • God kjennskap til offentlig landbruks- og miljøforvaltning samt tilskuddsordninger knyttet til fagområdene.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Førerkort kl B og disponerer egen bil.

I tillegg vil kompetanse/erfaring fra følgende områder bli vektlagt:

 • Praktisk arbeidserfaring innen jordbruk og/eller husdyrproduksjon
 • Landbruksforvaltning eller landbruksorganisasjon
 • Vassdragsforvaltning
 • Landbruksrelatert forurensning
 • Bygningsteknikk

Egenskaper:

Vi søker deg som er engasjert, løsningsorientert og har interesse for jordbruk og husdyrproduksjon.  Du er selvstendig, har gode samarbeidsevner og arbeider strukturert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.