Ledig stilling

Lillehammer kommune

Lærlingplass Brannforebygger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har en vedtatt målsetting om til enhver tid å kunne tilby to lærlingplasser pr. tusen innbyggere. Vi mener at det å være en attraktiv arbeidsplass for lærlinger er den fremste garantien for kompetent arbeidskraft i framtida. Vi søker derfor etter motiverte medarbeidere innenfor ulike fagområder.

Lillehammer region brannvesen har fra høsten 2023 lærlingplass i feiefaget. Som lærling vil du ha praksis i brannvesenets forebyggende avdeling., feierseksjonen, med oppmøtested i nye, moderne lokaler på Lillehammer brannstasjon.

Ta med attester og vitnemål til intervju, eller scann de inn og legg de ved søknaden.
NB: Du må registrere søknaden din i Webcruiter i tillegg til i Vigo. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Ta kontakt med kontaktperson i annonsen hvis du trenger bistand eller har spørsmål.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte på brannstasjonen 15.februar kl.17 til 19. Velkommen!

Arbeidsoppgaver:

  • Få veiledning/opplæring i å utføre praktiske oppgaver knyttet til mål i læreplanen for feierfaget. Hovedsakelig feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
  • Jobbe med mål, praktiske og skriftlige oppgaver knyttet til Lillehammer region brannvesen opplæringsbok i faget.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker elever som har bestått Vg1 (3 års læretid i bedrift) og/eller Vg2 (2 års læretid i bedrift) i bygg og anlegg, som er faglig motiverte med interesse for praktisk arbeid knyttet til feierfaget.

Personlige egenskaper:

  • vi ønsker lærlinger med gode holdninger til å arbeide med mennesker
  • evne til å samarbeide med andre
  • motiverte til å gjennomføre lærlingtiden.
  • evne til å jobbe strukturert og systematisk med opplæringsplan og loggføring
  • evne til å ta imot veiledning

Vi tilbyr:

  • Lillehammer kommune kan tilby deg god læreplass med engasjerte veiledere/instruktører, fagdager og andre samlinger. Opplæring i h.h.t. opplæringsloven og læreplan i feierfaget, som inkluderer totalt 17 ukers opplæring på brannskolen som fører til svennebrev.
  • Lønn under utdanning og mulighet for å ta deler av læretiden i utlandet gjennom internasjonalt servicekontor.