Ledig stilling

Tønsberg kommune

Lærlingkoordinator - rådgiver

Offentlig forvaltning

Trives du med å være en pådriver i utviklings- og endringsprosesser?
Liker du å motivere og få med deg andre i nye prosjekter?
Da kan dette være stillingen for deg.

Tønsberg kommune har en målsetning om å bli en attraktiv lærebedrift og øke antall lærlinger til 2 pr. 1000 innbyggere innen 2026 – dette er et stort løft for kommunen!
Kommunen søker nå etter en lærlingkoordinator i 100% - stilling som brenner for fagopplæring, gode tjenester til våre innbyggere og ønsker å være i front for lærlingarbeidet i kommunen.
Koordinator vil ha det overordnede ansvaret for organisering av lærlinger, av instruktører/veiledere for lærlingene ute i kommunalområdene. Drift og oppfølging av lærlingordningen vil inngå i stillingen.
Lærlingkoordinatoren tilknyttes HR, mens lærlingene innplasseres ute i kommunalområdene sammen med instruktørene/veilederne.

Koordinators rolle:

 • Overordet ansvar for planlegging og koordinering av arbeidet med lærlingene i samarbeid med de faglige lederne på de respektive kommunalområdene.
 • Bistå faglige ledere for lærlingene
 • Søke tilskudd eksternt
 • Bindeleddet mellom kommunen og Opplæringskontorene.
 • Markedsføre Tønsberg kommune som lærebedrift, lage rekrutterings- & presentasjonsmateriell og oppsøkende virksomhet på videregående skoler
 • Bistå med rekruttering og tilsetting av lærlinger
 • Bistå med utvelgelse og motivasjon av instruktører og faglige ledere
 • Koordinere opplæring av faglige ledere og instruktører
 • Legge til rette for møteplasser for fagledere/instruktører ved behov
 • Bistå faglig leder (evt. også instruktør) ved behov
 • Andre HR-oppgaver vil kunne tillegges stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyskoleutdanning, fortrinnsvis på bachelornivå eller
 • Fagbrev med relevant tilleggsutdanning på høyskolenivå.

Lang yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra veiledning av lærlinger
 • Erfaring og/eller utdanning innen prosjekt- eller prosessledelse
 • Sertifikat klasse B

I vurderingen av personlig egnethet vil vi legge vekt på at du har god organisasjonsforståelse, inkluderende egenskaper, gode samarbeidsevner og god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, rådgiver, stillingskode 8530 eller 7530 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost