Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lærlinger i Helsearbeiderfaget 2023 - 2025

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold har ledige læreplasser i helsearbeiderfaget med oppstart 28.08.2023. Lærlinger ansettes med 2 års læretid på seksjoner innen medisin, kirurgi, psykiatri og medisinsk rehabilitering.  Du må påregne skifte av arbeidssted i løpet av perioden da sykehuset har lokalisasjoner ulike steder i Vestfold.

Faglig utvikling er i hovedfokus under hele læretiden, og det tilrettelegges for undervisning og ferdighetstrening i tillegg til læring i praksis. 

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål! 

Vi ser frem til å høre fra deg. 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha bestått Vg.1 helse- og oppvekstfag og Vg.2 helsearbeiderfaget 
 • Relevant praksis fra yrkesfaglig fordypning eller annen arbeidserfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er engasjert og har stor interesse for faget.
 • Du er ansvarsfull, pliktoppfyllende og fleksibel.
 • Du må være motivert til egen innsats for læring og arbeide aktivt med læreplan slik at læringsmål blir innfridd.
 • Du tar tydelig initiativ, søker og tar imot veiledning for å øke egen kompetanse.
 • Du viser gode evner til samarbeid og kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsdager og nyansattopplæring.
 • Du vil få læretid ved våre seksjoner med utviklingsmuligheter i gode fagmiljø med erfarne og dyktige kollegaer.
 • Du vil få en faglig engasjert veileder som følger deg gjennom læretiden.
 • Egen opplæringsplan i faget.
 • Fagdager på seksjonen og undervisningsdager for lærlinger.
 • En læreplass hos oss kan gi deg verdifull erfaring for arbeid ved sykehuset.
 • Lønn under hele læretiden, tilsvarende 50% grunnlønn for fagarbeider.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Krav til deg som søker

 • Du må sende søknad med begrunnelse for hvorfor du ønsker læreplass i sykehuset.
 • CV med vedlagte vitnemål og attester.
 • Du må oppgi minimum to referanser.