Detaljer


Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kort om stillingen

Røros barnehage har to ledige stillinger som lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra august 2021. Vi samarbeider med skolen, og vil legge tilrette for at du får praksis både i barnehage, skole og SFO. Oppstart for stillingene er 9. august. 

Om oss

Vi er en engasjert personalgruppe som yter god omsorg og trygghet for hvert enkelt barn og barnegruppe. Barnas lek, vennskap og latter i hverdagen er viktig for oss. Om du er glad i barn og ønsker en jobb hvor ingen dag er lik, så er dette noe for deg!

Kvalifikasjoner
 • du må ha fullført og bestått VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag for å kunne starte som lærling hos oss
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig 
 • evne til å jobbe med barn med ulike behov
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • som lærling i Røros kommune vil du få opplæring etter fastsatt læreplan, samt delta aktivt i eget planleggings- og vurderingsarbeid
 • du vil være ansatt med samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere og skal bidra aktivt i kommunens daglige drift
 • du vil etter hvert få økt ansvar og mer selvstendige arbeidsoppgaver 
Personlige egenskaper
 • vi legger vekt på at du er positiv og har gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
Vi kan tilby
 • lønn i henhold til Hovedtariffavtalen kap. 6 – lærlinger
 • spennende læretid i Røros kommune
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 08.03.2021

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsledere Unni Sandnes, tlf. 48 25 10 88, epost: unni.sandnes@roros.kommune.no eller Sigrid Frostvoll tlf. 48 28 26 49, epost: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. barnehageloven § 19. 

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.