Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3446608
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilrettelegge, planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetar med barn/ungdom
 • Delta aktivt i det daglege arbeidet med barn/ungdom

Kvalifikasjonar:

Det krevjast:

 • Fullført og godkjent eksamen VG1 og VG2, helse og oppvekstfag og barne- og ungdomsarbeidarfaget
 • Politiattest

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsmedviten
 • Open og ærleg
 • God rollemodell for barn/ungdom
 • Pliktoppfyllande
 • Motivert og engasjert i faget
 • Sjølvstendig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner med barn, unge og føresette
 • Empatisk og omsorgsfull
 • Fleksibel og tilpassingsdyktig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

  

Øygarden kommune ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst moglelg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkjarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å førast opp på søkjarlista. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.