Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lærling Portørfaget 2023-2025

Offentlig forvaltning

Portørtjenesten ligger under Avdeling for innkjøp og logistikk sammen med sentrallager, innkjøp, transport og biladministrasjon. Portørtjenesten er en del av støtte- og servicetjenestene i klinikken Service og systemledelse i Sykehuset Telemark.  Portørtjenesten har fra høsten 1 lærlingplass. Dette er et to-årig løp med stort fokus på kvalitet, fag og utvikling. Våre lærlinger er ansatt ved portørtjenesten i Skien. 

 

Arbeidsoppgaver:

 
 • Faglig utvikling er i hovedfokus under hele læretiden, og det vil være perioder med høyt aktivitetsnivå, med en variasjon av både praksis og teoretisk fagutvikling
 • Portørtjenesten har ansvar for den interne pasienttransporten til og fra undersøkelser
 • Andre viktige oppgaver er transport av prøver, mat, tøy, medisiner, forsyne avdelingen med medisinske gasser, oppmøtepersonell på helikopterplass, transport av mors og syketransport (hvit bil)
 • Arbeidsoppgavene er tilpasset læreplanens kompetansemål og du må påregne turnus med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner:

 • Bestått VG-1 Helse og oppvekst
 • Bestått VG-2 Ambulansefag eller VG-2 Helsefagarbeiderfaget eller VG-2 Helseservicefag
 • Normal fysisk og psykisk helse, samt egnethet vektlegges
 • Må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Politiattest vil bli avkrevd ved tilbud om stilling

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss motiverte og engasjerte lærlinger
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og samhandlingsevner, samt gode holdninger
 • God evne til å sette teori ut i praksis, samt reflektere over handlinger
 • Strukturert og systematisk, samt god strategi for egen faglig utvikling
 • Vi vektlegger personlig egnethet til et krevende fysisk yrke

Vi tilbyr:

 • En læretid i et godt arbeids- og læremiljø, med stort fokus på fag. Læretiden vil bestå av praksis, teoretiske oppgaver og faglige samlinger
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, tariffavtaler og reglement