Ledig stilling

Haugesund kommune

Lærling logistikkfaget

Offentlig forvaltning

Som  lærling i logistikkfaget vil du få utstrakt opplærling i  teknisk enhet, avdeling verksted og lager. 

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og du har samme rettigheter og plikter som
andre arbeidstakere.

Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplærling, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplærling går du opp til fagprøve.
Oppstart blir august 2023

Fullført og bestått opplærling fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.

Arbeidsoppgaver:

Noen av oppgavene vil være:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods.
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler.
 • Bruk av elektronisk verktøy for registrering av varer og gods.
 • Kundebehandling.
 • Planlegg vareflyt og lagring.
 • Elektronisk dokumentbehandling.
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr.
 • Sending, mottak av varer og gods og transportplanlegging.
 • Forefallende arbeid på inne og ute lager.  

Kvalifikasjoner:

 • Du har bestått VG 1 teknologi- og industrifag
 • Du har bestått VG 2 transport og logistikk per juni 2023.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

 

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og vennlig
 • Planmessig, effektiv og kan yte god service
 • Jobbe selvstendig og nøyaktig
 • Du er punktlig og pålitelig

 

 

Vi tilbyr:

 • En lærebedrift som har lang erfaring i å utdanne fagarbeidere.
 • Faglig leder og instruktør som har bred fagkunnskap på hver enkelt arbeidsplass, og som er dyktige på å gi veiledning og tilbakemelding til lærlingene.
 • Interessante og  spennende arbeidsoppgaver og aktivt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til tariff