Detaljer


Lærling IKT-servicefag

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ivaretar det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er i tillegg nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser i Norge.

NSM har ledig lærlingplass i IKT-servicefag med oppstart fra høsten 2021. Læreperioden varer i to år.

 

Ansvars- og arbeidsområder

Arbeidsoppgavene dekker målene i læreplanen

Du vil delta i lærlingnettverket til OK stat

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 IKT-servicefag senest våren 2021
 • Du har gode IKT-kunnskaper
 • Du skriver og snakker godt norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres
 • Det er en fordel om du fyller 18 år innen utgangen av juni 2021

Personlige egenskaper

 • Du ønsker å utvikle deg videre innen ditt fagområde, og få relevant erfaring fra arbeidslivet
 • Du er initiativrik og fremmer dine synspunkt for andre
 • Du tar ansvar, og leverer til avtalt tid
 • Du samarbeider godt, og jobber godt i team
 • Du er serviceinnstilt, og liker å snakke med mennesker

I søknaden skriver du kort om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass hos oss. Du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet med hvilken skole og linje du går på, og eventuell tidligere utdanning og arbeidserfaring, dersom du har det. Husk også å laste opp vitnemål, karakterutskrifter og relevante attester

 

Vilkår/betingelser

 • Lærlinger avlønnes i stillingskode 1362 Lærling og følger lønnstabellen i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat. Lønn i henhold til særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i Staten
 • Ansettelse som lærling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig på tiltredelsestidspunktet