Ledig stilling

Haugesund kommune

Lærling i IT- driftsfaget

Offentlig forvaltning

Som lærling i IT- driftsfaget vil du få utstrakt opplæring ved IKT enheten. IKT legger til rette for bruk av teknologi og digitalisering i Haugesund kommune, og leverer i tillegg tjenester til kommunale foretak, interkommunale foretak og andre organisasjoner.

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir en ansatt på arbeidsplassen, og har de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere.

Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurderinger underveis i læretiden. Etter endt opplæring går du opp til fag- og svenneprøve.

Oppstart er august 2023. Læretiden er 2 år.

Arbeidsoppgaver:

      I løpet av læretiden skal du blant annet få opplæring og arbeidsoppgaver i følgene punkter:

 • Installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer.
 • Bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data.
 • Opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer.
 • Arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk.
 • Utarbeide brukertilpasset dokumentasjon i tillegg til å gi opplæring.
 • Tilpasse utstyret og systemene til brukers behov.
 • Brukerstøtte
 • Faget skal gi innsikt i at arbeidslivet er basert på tillit, ansvar og medbestemmelse, gjennom samhandling på arbeidsplassen.

Kvalifikasjoner:

 • Du har bestått VG 1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Du har bestått VG 2 Informasjonsteknologi, eller ferdig med dette juni 2023
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgaven dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Du må være fleksibel og ha gode ferdigheter innen service og kommunikasjon.
 • Du må ha motivasjon og interesse for fagfeltet, som ansatt og kollega.
 • Du er punktlig og pålitelig og har god ordenssans.
 • Du må ha gode holdninger angående personvern og etikk.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team.

Vi tilbyr:

 • En lærebedrift som har lang erfaring i å utdanne fagarbeidere.
 • Faglig leder og veiledere som har bred fagkunnskap, og som er dyktig på å gi veiledning og tilbakemelding..
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver og aktive arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til tariff.