Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lærling i helsearbeiderfaget ved Akuttpsykiatrisk avdeling

Offentlig forvaltning

Er du lærevillig, fleksibel og engasjert? Ønsker du å delta i et aktivt fagmiljø og være der det skjer?                                                                                                              Som lærling på Ahus blir du en del av et viktig samfunnsoppdrag!

Akuttpsykiatrisk avdelingen er i stadig utvikling og vi trenger derfor flere engasjerte med i teamet vårt. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne over 18 år og samarbeider tett med andre relevante avdelinger og kommuner/bydeler i området.

Du vil kunne møte pasienter med utfordringer som psykose, depresjon, angst, rus og suicidalitet. Det er et stort fokus på arbeidsmiljø og faglig utvikling blant annet gjennom samarbeid med andre yrkesgrupper. 

Læretiden er 2 år med mulighet for videre ansettelse som helsefagarbeider ved Ahus.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått vg1 helse og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget
 • Lavt fravær i videregående skole og karakter i orden og atferd vektlegges

NB: Husk å legge ved dokumentasjon på bestått vg1 helse – og oppvekstfag og bestått vg2 første termin. Karakterutskrift fra vg2 legges frem før oppstart av læretiden.

Personlige egenskaper:

 • Er fleksibel, pliktoppfyllende, lærevillig og viser stor interesse for faget
 • Er serviceinnstilt og har respekt for pasient, pårørende og kolleger
 • Gode evner til å skape relasjoner og å samarbeide med mennesker i ulike situasjoner
 • Behersker norsk språk både muntlig og skriftlig, og har tydelig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og stimulerende lærelingsmiljø
 • Erfarne og dyktige veiledere
 • Egen fagansvarlig for lærlingordningen som kontinuerlig følger opp lærlingene og praksisstedene
 • Regelmessige fellessamlinger for alle lærlingene 
 • Studietimer
 • Egne bøker/litteratur og mulighet for kursdeltagelse 
 • Hospitering på andre enheter på Ahus
 • Internundervisning 
 • Bedriftsidrettslag og velferdstilbud for ansatte
 • Sentral beliggenhet

Lønn er i henhold til gjeldende tariffavtaler og avtaler for lærlinger. Det må påregnes tredelt turnus med helge arbeid.