Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lærling i helsearbeiderfaget

Offentlig forvaltning

Er du lærevillig, fleksibel og engasjert? Ønsker du å delta i et aktivt fagmiljø ved Norges største akuttsykehus?

Som lærling på Ahus blir du en del av et viktig samfunnsoppdrag!

Akershus universitetssykehus (Ahus) skal fra høsten 2024 ansette flere lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Vi kan tilby læreplasser ved medisinske og kirurgiske sengeområder med pasienter i alle aldre, også barn og unge.

Læretiden er 2 år med mulighet for videre ansettelse som helsefagarbeider ved Ahus.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått vg1 helse og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget
 • Lavt fravær i videregående skole og karakter i orden og atferd vektlegges

NB: Husk å legge ved dokumentasjon på bestått vg1 helse – og oppvekstfag og bestått vg2 første termin. Karakterutskrift fra vg2 legges frem før oppstart av læretiden.

Personlige egenskaper:

 • Er fleksibel, pliktoppfyllende, lærevillig og viser stor interesse for faget
 • Er serviceinnstilt og har respekt for pasient, pårørende og kolleger
 • Gode evner til å skape relasjoner og å samarbeide med mennesker i ulike situasjoner
 • Behersker norsk språk både muntlig og skriftlig, og har tydelig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og stimulerende lærelingsmiljø
 • Erfarne og dyktige veiledere
 • Egen fagansvarlig for lærlingordningen som kontinuerlig følger opp lærlingene og praksisstedene
 • Regelmessige fellessamlinger for alle lærlingene 
 • Studietimer
 • Egne bøker/litteratur og mulighet for kursdeltagelse 
 • Hospitering på andre enheter på Ahus
 • Internundervisning 
 • Bedriftsidrettslag og velferdstilbud for ansatte
 • Sentral beliggenhet

Lønn er i henhold til gjeldende tariffavtaler og avtaler for lærlinger. Det må påregnes tredelt turnus med helge arbeid.