Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lærling i helsearbeiderfaget

Offentlig forvaltning

Er du lærevillig, fleksibel og engasjert? Ønsker du å delta i et aktivt fagmiljø ved Norges største akuttsykehus?

Som lærling ved Kongsvinger sykehus blir du en del av et viktig samfunnsoppdrag!

Akershus universitetssykehus (Ahus) skal fra høsten 2024 ansette flere lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Vi kan tilby læreplasser ved medisinske, ortopediske og kirurgiske sengeområder. På hvert av sengeområdene vil du møte pasienter med flere ulike sykdommer og skader som vil gi god læring og bred erfaring gjennom læretiden.

Læretiden er 2 år med mulighet for videre ansettelse som helsefagarbeider ved Ahus.

NB: Husk å legge ved dokumentasjon på bestått vg1 helse – og oppvekstfag og bestått vg2 første termin. Karakterutskrift fra vg2 legges frem før oppstart av læretiden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.   

Kvalifikasjoner:

 • Bestått vg1 helse og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget
 • Lavt fravær i videregående skole og karakter i orden og atferd vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Er fleksibel, pliktoppfyllende, lærevillig og viser stor interesse for faget
 • Er serviceinnstilt og har respekt for pasient, pårørende og kolleger
 • Gode evner til å skape relasjoner og å samarbeide med mennesker i ulike situasjoner
 • Behersker norsk språk både muntlig og skriftlig, og har tydelig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og stimulerende lærelingsmiljø
 • Erfarne og dyktige veiledere
 • Egen fagansvarlig for lærlingordningen som kontinuerlig følger opp lærlingene og praksisstedene
 • Regelmessige fellessamlinger for alle lærlingene 
 • Studiedager 
 • Egne bøker/litteratur og mulighet for kursdeltagelse 
 • Hospitering på andre enheter på Ahus
 • Internundervisning 
 • Bedriftsidrettslag og velferdstilbud for ansatte
 • Sentral beliggenhet

Lønn er i henhold til gjeldende tariffavtaler og avtaler for lærlinger. Det må påregnes tredelt turnus med helge arbeid.