Ledig stilling

Øygarden kommune

Lærling i helsearbeidarfaget

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar. Arbeidsoppgåver:

• Helsefaglegeoppgåver som pleie, stell, aktivisering og sosialisering

Kvalifikasjonar:

Det krevjast:

  • Fullført og godkjent eksamen VG1, helse og oppvekstfag og VG 2, helsearbeidarfaget
    Politiattest

 

Øygarden kommune tek også inn lærlingar med full opplæring i bedrift. Det vil seie at:

  • Søkjarar med vg 1 kan bli vurdert
  • Vaksne som har erfaring frå helse-/omsorgssektoren kan også vere aktuelle
Personlege eigenskapar:

• Gode samarbeidsevner

• Ansvarsmedviten

• Open og ærleg

• Pliktoppfyllande

• Motivert og engasjert i faget

• Sjølvstendig

• Initiativrik

• Gode kommunikasjonsevner

• Empatisk og omsorgsfull

• Fleksibel og tilpassingsdyktig

 

Kontaktperson

Britt Helen Kålås Britt.kalas@oygarden.kommune.no
Linda Eli Haugstad mail: Linda.haugstad@oygarden.kommune.no