Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3361355
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Lærling i anleggsgartnerfaget

Som lærling i anleggsgartnerfaget vil du få utstrakt opplærling og bred erfaring. Din arbeidsplass blir Teknisk enhet, avdeling park. Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og du har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurderinger underveis i læretiden.

Etter endt opplærling går du opp til fag- og svenneprøve. Oppstart blir august 2021. Læretiden er 2 år.

Arbeidsoppgaver
 • Anleggsgartneren er en viktig aktør i utforming og skjøtsel av utendørsomgivelsene våre. Anleggsgartnerbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere med forståelse for estetikk, brukervennlighet, kvalitet og økonomi og som kan forholde seg profesjonelt til kunder og ulike brukergrupper.
 • Krav til universell utforming og utvikling av bransjen nasjonalt og internasjonalt, er en utfordring for fagarbeideren.
 • Faget skal bidra til å utvikle helhetlig yrkeskompetanse der lærlingen kan utføre profesjonelt fagarbeid. Faget skal fremme kompetanse innen terrengforming, valg og bruk av egnede materialer og vegetasjon i tråd med krav fra oppdragsgiveren, gjeldende regelverk og bransjens standarder. Faget skal vektlegge arbeid innen drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg. Faget har et allmenndannende aspekt og skal legge grunnlag for videre læring hos den enkelte fagarbeideren.
 • Opplæringen skal bidra til at lærlingen kan se sammenhenger mellom kvalitet, økonomi og varige resultater og vurdere eget og andres arbeid. Opplæringen skal legge vekt på at yrkesutøveren må forholde seg til naturgitte betingelser og fagmessig utførelse med god sammenheng mellom teori og praksis. Videre skal opplæringen gi lærlingen mulighet til å utvikle selvstendighet og evne til samarbeid med kollegaer, oppdragsgivere og utøvere innen andre fag. Opplæringen skal vektlegge bredde i yrkesrelevante oppgaver og bruk av et mangfold av materialer og samtidig videreføre og videreutvikle fagets håndverkstradisjoner.
Kvalifikasjoner
 • Du har bestått VG 1 Naturbruk.
 • Du har bestått VG 2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag ( eller ferdig med dette juni 2021).
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide ute, har estetisk sans, er kreativ og har interesse for planter og andre vekster.
 • Du har motivasjon og interesse både for fagfeltet, som ansatt og kollega.
 • Du er punktlig og pålitelig.
 • Du kan arbeide selvstendig, men også i team.
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt.
Vi tilbyr
 • En lærebedrift som har lang erfaring i å utdanne anleggsgartnere.
 • Veiledere som har bred fagkunnskap , og som er dyktige på å gi veiledning og tilbakemelding til lærlingene.
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver og aktive arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til tariff.