Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lærling i ambulansefag

Offentlig forvaltning

Prehospital klinikk er en del av Sykehuset i Vestfold HF og har ansvaret for blant annet AMK og ambulansetjenesten. Som en fremtidsrettet klinikk, med trygg pasientbehandling og service i hovedfokus, rekrutterer vi kontinuerlig for å imøtekomme egne og publikums forventninger til beredskap og avansert akuttmedisinsk behandling.

LÆRLINGER I AMBULANSEFAG 2023 - 2025, AMBULANSETJENESTEN, PREHOSPITAL KLINIKK
Ambulansetjenesten i Prehospital klinikk har ledige lærlingplasser med oppstart 28. august 2023. Dette er et toårig løp hvor faglig utvikling er i hovedfokus under hele læretiden. Det vil være en periode med høyt aktivitetsnivå med variasjon av både praktisk og teoretisk fagutvikling.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål! 

Vi ser frem til å høre fra deg.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått eksamen VG1 Helse og Oppvekst og VG2 Ambulansefag ved tiltredelse
 • Bestått eksamen i fellesfag fra VG1 og VG2 (Både programfag, fellesfag og YFF må være godkjent før kontraktinngåelse)
 • Førerkort klasse B gyldig minimum 2 år ved tiltredelse er ønsket
 • Førerkort klasse C1 (eller tilegner seg dette innen utgangen av 2023)
 • Helseattest - ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema Blankett IS-2569 med avkryssing på Utrykningskompetanse og førerkortgruppe 3)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både skandinavisk språk og engelsk for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Kunne beherske IT-verktøy
 • Normal god fysisk og psykisk helse, samt egnethet vektlegges. Krav ved fysisk test er tilsvarende opptak til bla paramedisin. (3000 meter innen 16 minutter, knebøy med 10 kg på rygg og 3 kg i hver hånd, planken 60 sekunder, situps 20 repetisjoner og egenerklæring på svømmeferdigheter.) Test med bæring av stol/båre med person kan også bli utført.
 • Politiattest vil bli avkrevd ved tilbud om stilling, iht. Helsepersonelloven § 20
 •  
  Alle attester og vitnemål/karakterkort, samt kopi av førerkort og helseattest må være vedlagt søknaden, ellers vil den ikke bli vurdert. (De som skal avslutte skolegang i 2023 sender med siste karaktervurdering, evt. bekreftelse på oppmeldte eksamener)

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss motiverte og engasjerte lærlinger med gode samarbeidsevner.
 • Vi vektlegger at lærlingen har innsikt i eget faglig ståsted og tar tydelig initiativ i lærlingtiden.
 • Vi vektlegger personlig egnethet til ett fysisk og psykisk krevende yrke.

Vi tilbyr:

 • I læretiden tilbyr vi kompetansebevis for kode 160 til lærlinger som tilfredsstiller utrykningsforskriftens krav til å ta kompetansebevis.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • En læretid i ett godt arbeids- og læremiljø, med stort fokus på fag. Læretiden vil bestå av praksis, teoretiske oppgaver og faglige samlinger

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.