Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lærling/Ambulanseavdelingen OUS

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
 
Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasienttransport. Klinikkens hovedoppgave er således rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter. Ambulanseavdelingen er Norges mest aktive ambulansetjeneste. 

Ambulanseavdelingen lyser nå ut lærlingplasser for Oslo, stasjoner i Viken og region Kongsvinger med oppstart september 2024. Lærlingene vil få tildelt stasjon blant de 19 stasjonene som ligger under OUS. Opptaksprøve og intervju blir gjennomført i januar/februar 2024.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Bestått eksamener fra VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 ambulansefag ved søknadstidspunkt
 • Godkjent/dokumentert timer i yrkesfaglig fordypning (YFF) Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 ambulansefag.
 • Bestått tverrfaglig eksamen ambulansefag
 • Vitnemål fra skoleverket, tidligere arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning spesifikt innen ambulansefag må vedlegges
 • Sammenhengende varig førerkort klasse B i 2 år iht. førerkortforskrift jmf. utrykningskompetanse
 • Må inneha førerkort klasse C1 eller dokumentasjon på oppmeldt til kjøreskole
 • Oppfylt helsekrav til førerkort klasse D
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Politiattest iht. helsepersonellovens § 20a første ledd
 • Bestå fysisk test under inntaksprosessen

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Har et verdigrunnlag og holdninger som er forenlige med OUS sine verdier; Kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være; åpen, lærende og helhetstenkende
 • Er punktlig, nøyaktig og initiativrik
 • Ønsker å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • 2 års læretid
 • Individuell veiledning
 • Undervisning og oppfølging fra Ambulanseavdelingens Kompetanseenhet
 • Høyt faglig fokus
 • En aktiv hverdag med utfordrende oppdrag av varierende karakter
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag