Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden kommune
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  4
 • karriere-kode:
  1205634
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Læringsmiljøteam barneskole

Til kommunens nye læringsmiljøteam er det opprettet 4 faste stillinger av hver 100%.

Beskrivelse av arbeidssted

Det er en overordnet politisk målsetning i Norge at alle elever skal være inkludert i fellesskapet. For å bistå skolene og lærerne i inkluderingsarbeidet, har Halden kommune valgt å opprette læringsmiljøteamet. Opplæringsloven stiller krav om tilpasset opplæring og tidlig innsats, og det skal legges stor vekt på relasjonsbygging og elevenes opplevelse av skolehverdagen. 

Halden kommune har 8 barneskoler, og læringsmiljøteamet skal ambulere mellom skolene avhengig av skolenes behov. Teamet skal bistå skolens ledelse i arbeidet med å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø i klassene. Veilede skoleleder, lærere og miljøpersonale i arbeid med utfordrende læringsmiljø og bidra til å finne løsninger som ivaretar en inkluderende praksis.

Bistå skolen i kartlegging av relasjoner i skolen, elevens opplevelse av eget læringsmiljø og klasseledelse.

For stillingen vektlegges

 • Erfaring fra pedagogisk og miljøterapeutisk arbeid i skolen
 • Erfaring fra arbeid med barn med behov for særskilt tilpasning i skolen
 • Veilederkompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Teamet ønskes sammensatt av personer med utdanning og erfaring som lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, barnevernspedagoger eller sosionomer.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Ønsket tiltredelsesdato: Snarest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 21.02.2019 Utlyst dato 24.01.2019 Vårref 871

Kontaktperson

Lill R. Stende, mobil: 90501447, Lill.Stende@halden.kommune.no: