Ledig stilling

Østre Toten kommune

Lærervikarer i grunnskolen 2024/2025

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Grunnskolene i Østre Toten kommune består av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ototen.no 

Fakta om stillingen: 

Vikariater av varierende lengde og størrelse gjennom hele skoleåret. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte lærere ved kortere og lengre fravær. Tilsetting skjer kontinuerlig.

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med godkjent lærerutdanning. Lærerskolestudenter kan søke.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder er påkrevet.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

  • Positivitet
  • Faglig engasjement
  • Fleksibilitet
  • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn fastsettes ut fra leverte vitnemål og attester og skjer i henhold til lønnstabell i Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. 

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ototen.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår HR avdeling på HRKOM@ototen.no
Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.