Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tynset kommune

Lærerstillinger Tynset barneskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset kommune satser på utdanning - i grunnskolen og i voksenopplæring for innvandrere. Kommunen er kjent for gode oppvekstsvilkår. Vi er inne i en aktiv skoleutviklingsperiode der økt læringsutbytte, mer praktisk opplæring, fagfornyelsen og kompetanseutvikling er fokusområder. Nye satsingsområder vil være livsmestring og psykisk helse der vi sammen med andre sektorer har et tett samarbeid i «laget rundt barnet» med utgangspunkt i kompetanseløftet og oppvekstreformen.
Skolene har til sammen behov for ca. 10 stillinger. Det vil være både faste og vikariater. Tynset kommune har bosatt 86 flyktninger i 2022 og gjort vedtak om nye 80 i 2023. Bosetting vil kunne gi et økt tilsettingsbehov fram til sommeren. Søkerlisten vil derfor bli benyttet ved ytterligere behov.

Kvalifikasjoner:
Vi søker først og fremst etter lærere som tilfredsstiller nye kompetansekrav, men vi vurderer også tilsetting på vilkår. Vi ønsker tydelige og trygge klasseledere med god vurderings- og relasjonskompetanse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tynset barneskole har ledig:
En 100 % fast stilling og to 100 % vikariater

Vi søker spesielt kompetanse innen begynneropplæring, norsk, engelsk og matematikk 1.-7., musikk og andrespråkspedagogikk.

I praksisfeltet er skolen behjelpelig med veiledning og oppfølging av nye ansatte.

Intervju vil bli gjennomført. 

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.