Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  02.02.2020
 • Sted:
  Grunnskoler
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Grunnskoler
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2411792
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærerstillinger - Kongsberg grunnskole

 

Vi  søker faglig dyktige og engasjerte lærere som ønsker å være bidragsytere i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap.

Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring.

Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.

I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn.  

 

 

Vi tilbyr

- varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur

- ledere som er lærings-støttende og gir deg utviklingsmuligheter

- muligheter for relevant etter- og videreutdanning

- opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring

 og klasseledelse

- samarbeid med næringslivet

- veiledningsordning for nyutdannede

 

 

Vi søker deg som

- har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev

- er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap

- har ambisjoner på elevenes vegne

- motiverer til læring

- er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet

- har samarbeids- og delingskompetanse

- kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og skikkethet for stilingen.

 

 

Formelle kvalifikasjonskrav.

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig, og gi opplysninger om undervisningsfag og hvilke trinn du er kvalifisert for å undervise i. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.