Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3373706
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Lærerstillinger - Kongsberg grunnskole

Vi søker faglig dyktige og engasjerte lærere som ønsker å være bidragsytere i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater på barne- og ungdomstrinn.

Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring.

Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.

I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn. 

 

 Vi tilbyr

 • varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur
 • ledere som er lærings-støttende og gir deg utviklingsmulighetertrenger
 • muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring og klasseledelse
 • samarbeid med blant annet næringsliv og Vitensenter
 • veiledningsordning for nyutdannede

  

Vi søker deg som

 • har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
 •  er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap
 • har ambisjoner på elevenes vegne
 • motiverer til læring
 • er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet
 • har samarbeids- og delingskompetanse
 • kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • ønsker å være kontaktlærer

Vi trenger lærere som oppfyller kompetansekrav til å undervise i norsk, matematikk og engelsk samt spes ped., på barne- og ungdomstrinnet.

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

 

Formelle kvalifikasjonskrav.

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

  

Annet

Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater som er ledige fra 01.08.21, på barne- og ungdomstrinn samt Kongsberg norsksenter.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.
Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig, og gi opplysninger om hvilke trinn og undervisningsfag du er kvalifisert for å undervise i, og gjerne hvilke trinn du helst vil jobbe med. 

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.