Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærerstillinger Kjeller skole

Kjeller skole er en 1-10 skole med 660 elever og rundt 80 ansatte. Skolen var ny i 2010 og fremstår fortsatt som ny og moderne. Beliggenhet ved Kjeller flyplass og gode kommunikasjonsmuligheter med offentlig transport. Kort avstand til Lillestrøm sentrum.

Kjeller skole søker inntil 2 lærerstillinger fortrinnsvis ungdomstrinnet. Stillingene skal dekke opp for svangerskapsvikariat og annet fravær. En av stillingene vil være fast. Tiltredelsesdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Lærerstillinger i skolen. Kontaktlæreransvar må påregnes.
Kvalifikasjoner
Vi søker primært lærere som har formell undervisningskompetanse i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag på ungdomstrinnet. Andre fag kan være aktuelle hvis vi må gjøre interne rokkeringer.
Personlige egenskaper

- før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig,tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll
- personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr

-veletablert mentorordning
-veiledning av nyutdannede lærere
-varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning
-kontaktlærertillegg med inntil kr. 32.000,- pr år
-lønn etter hovedtariffavtalen
-bedriftshelsetjeneste
-aktivt bedriftsidrettslag
-godt arbeidsmiljø