• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  15.02.2022
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301073
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Lærerstillinger

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

 

I grunnskolens 1. - 10. trinn kan det fra 01.08.2022 bli ledig et antall stillinger for lærere som skal dekke alle grunnskolens fag. Halden kommune har 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler.

 

Beskrivelse av arbeidssted
Halden grunnskole arbeider etter kommunens oppvekstplan.

Haldenskolen ønsker engasjerte lærere som er gode til å bygge relasjoner – både til elever, foresatte og medarbeidere. Haldenskolen skal skape morgendagens voksne. Lærere i Halden må gjøre elevene motiverte for læring og godt rustet for videre utdanning og voksenlivet. Viktige verdier i Haldenskolen er samarbeid, trivsel og respekt.

Halden har de siste årene hatt et digitalt skoleløft, og alle elevene har hver sin digitale enhet. I tillegg jobber skolene med skoleutvikling innenfor områdene tidlig innsats, tilpasset opplæring, elevaktive læringsformer og vurdering. Halden samarbeider med Høgskolen i Østfold.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning
Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Det oppfordres til å angi i søknaden om en ønsker stilling på barne – eller ungdomstrinn.
Søkere må ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som har undervisningskompetanse i basisfagene norsk, matematikk og engelsk samt andre undervisningsfag, vil bli prioritert.

Barnehagelærere som skal tilsettes i skolen, må ha 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på
Barnetrinnet, Jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

Generelle betingelser
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og love

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Fremvises før tiltredelse.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  15.02.2022
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301073
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune