Lærerstillinger 

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.
Kjellervolla skole ligger i Lillestrøm by, og har ca. 450 elever på 8. til 10. trinn. Skolen er veldrevet, har gode elevresultater og jobber aktivt med å skape gode relasjoner og et godt læringsmiljø for elevene. Vi har hele tiden fokus på grunnleggende ferdigheter og utviklingsorientert undervisning. Kjellervolla skole flytter inn i nytt bygg som skal stå klart i august 2022, og skolen får da navnet Sophie Radich. Den nye ungdomsskolen bygges for 8 paralleller med flerbrukshall, viktige kulturfunksjoner og Newtonsenter.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i følgende fag: matematikk, naturfag, norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag på ett av trinnene
 • Vi har ledig inntil 200% undervisningsstilling. Stillingene kan deles opp i mindre stillinger hvis aktuelle søkere ønsker deltid.
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Ønskelig med kompetanse i spesialpedagogikk

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker minst to av fagene matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving, norsk, og KRLE
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Tydelig klasseleder
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veletablert mentorordning og veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag