Ledig stilling

Tynset kommune

Lærerstilling Tylldalen skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset kommune satser på utdanning - i grunnskolen og i voksenopplæring for innvandrere. Kommunen er kjent for gode oppvekstsvilkår. Vi er inne i en aktiv skoleutviklingsperiode der økt læringsutbytte, mer praktisk opplæring, fagfornyelsen og kompetanseutvikling er fokusområder. Nye satsingsområder vil være livsmestring og psykisk helse der vi sammen med andre sektorer har et tett samarbeid i «laget rundt barnet» med utgangspunkt i kompetanseløftet og oppvekstreformen.

Skolene har til sammen behov for ca. 10 stillinger. Det vil være både faste og vikariater. Tynset kommune har bosatt 86 flyktninger i 2022 og gjort vedtak om nye 80 i 2023. Bosetting vil kunne gi et økt tilsettingsbehov fram til sommeren. Søkerlisten vil derfor bli benyttet ved ytterligere behov.

Kvalifikasjoner:
Vi søker først og fremst etter lærere som tilfredsstiller nye kompetansekrav, men vi vurderer også tilsetting på vilkår. Vi ønsker tydelige og trygge klasseledere med god vurderings- og relasjonskompetanse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tylldalen skole har ledig 100 % lærerstilling hele skoleåret 2023/2024, hvorav 80 % er en fast stilling.

Vi ønsker søkere med lærerutdanning, som må være forberedt på å måtte ta flere fag på 1.-7. trinn. Variasjon av arbeidsoppgaver kan være ordinær undervisning med sammenslåtte trinn og oppfølging av enkeltelever. Det er en del av skolens fleksible organisering. I tillegg må en være forberedt på å måtte ta ansvar for andre funksjoner, som for eksempel kan være kontaktlærer, være ansvarlig for team eller fag.
Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid. 

I praksisfeltet er skolen behjelpelig med veiledning og oppfølging av nye ansatte.

Intervju vil bli gjennomført. 

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste,  dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.