Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærerstilling Sten-Tærud skole,  barne- og ungdomstrinn.

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Skolen er en 1.-10. skole med ca. 450 elever og ca. 50 ansatte, som ligger sentralt på Skedsmokorset. Skolen har store uteområder, 2 gymsaler og egen svømmehall. Vi har en mottaksklasse , hvor det for tiden er 17 elever på 1.-10. trinn. Det er kort avstand til kollektivtrafikk, med hyppige bussavganger.

Skolens visjon er "En skole med rom for alle og blikk for den enkelte", og den gjenspeiler skolens utviklingsområder.

Dette skoleåret har skolen startet med utviklingsarbeid rundt den autoritative voksenrollen i skolen og relasjonskvalitet.

Elevene på 1.-3. trinn benytter iPad og elevene på 4.-10. trinn benytter pc.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til undervisning på barnetrinnet og mottak.
 • Vi trenger både kontaktlærere og faglærere på barnetrinnet, og faglærer på mottak.
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Vi har ledig 2 vikariatstillinger i 100% og 1 fast stilling 100%
 • Det vil være aktuelt med undervisning i hel klasse, smågrupper og enkeltelever.
 • Det vil kunne være mulighet for forlengelse på vikariatene/fast ansettelse.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker kontaktlærere og faglærere på både barnetrinnet og mottak, med fullført og bestått lærerutdanning ,med alle grunnskolens fag, (GLU) eller Allmennlærer (ALU) eller adjunkt/lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Veletablert mentorordning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32 000,- pr år
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Ber om at vitnemål, og attester lastes opp i søkerportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.