• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3895248
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Lærerstilling Gjøklep ungdomsskole

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en relasjonsbygger som vil utdanne elever i takt med den digitale utviklingen i samfunnet?

I Holmestrandsskolen får du kolleger med god digital kompetanse og klasserom der alle elever aktivt bruker sine digitale enheter i læringsarbeidet.

Det er ledig 100 % fast lærerstilling på Gjøklep ungdomsskole fra 01.08.21.

Stillingene skal dekke fagene matematikk, naturfag og kroppsøving Det kan være aktuelt å legge til andre fag ved behov. Det ligger kontaktlærerfunksjon til stillingen.

Holmestrand kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Office 365 og Skooler brukes som lærings - og samarbeidsarena. Alle våre elever har sin personlige digitale enhet. I Holmestrandsskolen er vi opptatt av elevers læring og utvikling, og vi legger til rette for mestring og inkludering i en digital skolehverdag. Vi underbygger denne satsingen ved å fokusere på et godt skolemiljø og et tett tverrfaglig samarbeid med andre tjenester. I Holmestrandsskolen er vi opptatt av å lære av hverandre.

I Holmestrandsskolen tilbyr vi:

 • Klasserom der alle elever har sin digitale enhet
 • Kolleger med god digital kompetanse
 • Kurs og faglig støtte innen digitalisering
 • Mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid
 • Engasjerte og dyktige skoleledere
 • God oppfølging av nyansatte
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon
 • Analysere og følge opp elevenes læring og læringsresultater
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Aktiv deltakelse i fagfornyelsen og annen faglig utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for ungdomstrinn
 • Klare ideer og kunnskap om fremtidsrettet pedagogikk
 • God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • Gode digitale ferdigheter og kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • En trygg og god klasseleder med høy relasjonskompetanse

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og utviklings- og samarbeidsorientert
 • Du er fleksibel, omstillingsdyktig og finner løsninger i stedet for å se problemer
 • Du tar initiativ til nye arbeidsmåter og har høy arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, nøyaktig og pålitelig
 • Du er en relasjonsbygger med både elever, kollegaer og foresatte
 • Du kommuniserer godt med elever, kollegaer, foresatte og andre samarbeidspartnere

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest og ev. tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i h.h.t. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3895248
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune