Detaljer

 • Bedrift
  Hustadvika kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2020
 • Sted:
  ELNESVÅGEN
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ELNESVÅGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2990807
 • Se her for andre jobber fra Hustadvika kommune

Lærerspesialister

Hustadvika kommune har nå 3 stk ledige funksjoner som lærerspesialist.

Informasjon om funksjonene

Stillingene er tilknyttet:

- Realfag
- Praktisk-estetiske fag
- Profesjonsfaglig digital kompetanse

Det gis lønnstillegg på kr. 55 965 per år (4 664 kr i måneden) per lærer. Kombinerer lønn og redusert undervisningstid.
Det er forventet at lærerne bruker den tiden de allerede har til disposisjon til å utføre oppgavene i funksjonen.
Halvparten av lønnstillegget kan brukes til reduksjon av undervisningstid.

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt.
1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise.
2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Oppgaver
Undervisning skal utgjøre størsteparten av en lærers spesialistfunksjon innenfor ett av følgende fag/fagområder:

• Realfag 

• Praktiske og estetiske fag

• Profesjonsfaglig digital kompetanse

Spesialisten skal være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde.
Spesialisten skal bruke sin fag- og analysekompetanse til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.
Det er naturlig at skolen blant annet gjennom spesialisten samarbeider med universitet- og høgskolesektoren om relevant forsknings-og utviklingsarbeid, og at spesialisten slik bidrar til at utvikling av undervisningspraksis blir forskningsbasert.

Lærerspesialisten skal ha en sentral rolle i det lokale arbeidet med nye læreplaner og i å bistå skoleleder i arbeidet med å utvikle lokal kompetanseutviklingsplan.

I tillegg til undervisning kan lærerspesialisten ha flere andre oppgaver som er relevante innenfor spesialiseringsfaget / -området.
Hvilke oppgaver som er mest relevante for den enkelte lærerspesialist, må vurderes på grunnlag av den enkelte skoles behov og aktuelle lokale initiativ og tiltak.

Eksempler på relevante oppgaver innenfor spesialiseringsfaget / -området:
• ta initiativ til å gjennomføre faglig skolebasert vurdering
• ta initiativ til å gjennomføre arbeidsplassbasert kompetanseheving og kollegaveiledning
• ta initiativ til og lede faglige prosjekter
• bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk eller pedagogisk bruk av IKT.

Krav til tilsetting og relevant undervisningskompetanse
Lærere i spesialistfunksjon skal tilfredsstille de formelle kravene for tilsetting i skolen (jf. opplæringsloven § 10-1).

Krav til faglig fordypning
Det stilles i utgangspunktet krav om minst 60 studiepoeng fordypning i spesialiseringsfaget/fagområdet, med unntak for
Profesjonsfaglig digital kompetanse: krav om 30 studiepoeng fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag

Krav til relevant erfaring
Det stilles krav om minst fem års erfaring som lærer. I tillegg må flere av punktene under være oppfylt i tilfredsstillende grad:
• Har gjennomført utviklingsprosjekter innenfor spesialiseringsområdet sammen med andre.
• Hatt ansvar for å følge med på, bruke og dele forskning eller fagutvikling innenfor spesialiseringsområdet.
• Hatt ansvar for veiledning av kolleger innenfor spesialiseringsområdet.
• Har deltatt aktivt i det lokale arbeidet med læreplaner innenfor spesialiseringsområdet.
• Har vist god evne til å utvikle og forbedre undervisningen og til å reflektere over og kritisk vurdere undervisningspraksis og elevenes læring sammen med andre lærere.
• Har vist vilje og evne til å inngå i en åpen delingskultur, støtte kollegaer i deres arbeid, spre gode eksempler og bidra til skoleutvikling.

Det er påkrevd at søkeren legger ved en uttalelse fra rektor som beskriver søkerens kvalifikasjoner og hvordan
skolen vil tilrettelegge for at funksjonen lærerspesialist skal ha best mulig effekt.