Ledig stilling

Nordre Land kommune

Lærere ved Dokka barne- og ungdomsskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nordre Land-skolen har hatt høyt trykk i utviklingsarbeidet de siste årene. Skolene har kommet langt i digitaliseringsarbeidet og har et stort fokus på inkluderende læringsmiljøer. Skolene har et samarbeidsnettverk på tvers av skoler og en utbredt delingskultur. Vi ønsker DEG som bidragsyter inn i dette fellesskapet og ønsker å legge til rette for at DU skal trives som vår kollega! Velkommen som søker.

Det er ledig inntil 250% vikariater som lærer ved Dokka barne- og ungdomsskole for skoleåret 2022/ 2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Bidra til å følge opp klasser og enkeltelever faglig og sosialt
 • Samarbeide med trinn, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til og sørge for et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Delta og bidra til et aktivt profesjonsfellesskap
 • Gi tilpasset opplæring og tilrettelegge for gode mestringsopplevelse

Dokka barne- og ungdomsskole er en 1.-10. trinns skole, og arbeidsoppgavene er tilknyttet flere trinn. I hovedsak vil disse stillingene være tilknyttet 5.-10. trinn.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning, eller relevant utdanning, med kompetanse innen fagfeltene engelsk, tysk, musikk og spesialpedagogikk
 • Spesialundervisningsbehovet er i stor grad knyttet til basisfag (norsk, engelsk og matte). Det er derfor ønskelig med undervisningskompetanse i flere av disse
 • Erfaring fra undervisning, gjerne fra ungdomstrinn

Egenskaper:

 • God relasjonsbygger
 • Tydelig og varm klasseleder
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Innehar gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Robust
 • Du bidrar til en kultur preget av inkludering og utvikling

Vi tilbyr:

 • Kontaktlærertillegg ut over tariffavtalen
 • En kollektiv utviklingskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Full dekning av læringsbrett eller PC til alle elever

For stillingen gjelder:

 • I CV må det komme tydelig frem hvilke fag du har undervisningskompetanse i, oppgi studiepoeng
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Politiattest i henhold til opplæringsloven §10-9 må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.