Ledig stilling

Færder kommune

Lærere - ungdomsskole

Offentlig forvaltning

Færder kommune søker lærere som vektlegger helsefremmende prinsipper i sitt daglige arbeid. Kommunen ønsker lærere som møter elevene med varme og tydelighet og som jobber for at alle skal få mulighet til å realisere sine fulle potensial. Færder kommune har felles retning for oppvekst gjennom helhetlig plan for oppvekst; https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/helhetlig-plan-for-oppvekst/helhetlig-plan-for-oppvekst/  

I Færder kommune vektlegges praktiske, relevante, virkelighetsnære og motiverende læringsprosesser med høy grad av elevmedvirkning og gjerne tverrfaglig. I sterke profesjonsfellesskaper bygger vi en framtidsrettet skole og skaper gode resultater. Kommunen trenger flere dyktige lærere på laget og har fra 01.08.2024 ledige lærerstillinger ved ungdomsskolene. Våre tre ungdomsskoler har til sammen ca. 900 elever. For mer informasjon om den enkelte skole, se Færder kommunes hjemmeside under "Barnehage, skole og familie". 

Våre nye lærere skal, sammen med det eksisterende personalet, dekke alle fagområder. Vi trenger derfor dyktige lærere som ønsker å være med på å skape gode resultater og en fremtidsrettet skole.  

Kvalifikasjoner: 

 • Vi søker deg som har godkjent lærerutdanning 
 • Minimum 60 studiepoeng for å kunne undervise i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Minimum 30 studiepoeng i øvrige fag. Spesifiser fagene du har (med antall studiepoeng) i søknaden 
 • Dersom du kan vise til gode ferdigheter innenfor klasse-/læringsledelse og spesialpedagogikk kan det gis unntak til kravet om minimum 30 studiepoeng i 2 basisfag 
 • Du tar initiativ til nye arbeids- og vurderingsmetoder og har en faglig tilnærming som fremmer utvikling hos elevene 
 • Trygg og god klasseleder som bidrar til et best mulig læringsmiljø for elevene 
 • Interesse for, og erfaring med digitale verktøy for å berike læringsprosessene, samt god IKT-kompetanse for å kunne bidra til at Færder kommune når sine digitale målsettinger. 
 • Særlig opptatt av å realisere LK20 
 • Gjerne kompetanse innen fysisk aktiv læring 
Personlige egenskaper: 
 • Du er genuint opptatt av elevenes læring og utvikling 
 • Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til elever, foresatte og i profesjonsfellesskapet 
 • Du er lytter med respekt og ønsker å være den beste læreren for elevene hver dag 
 • Du er selvstendig, men også samarbeids- og løsningsorientert 
 • Du er varm og tydelig  
 •  
 • Du er en kunnskapsrik, inkluderende, engasjert og fremtidsrettet lærer som ønsker å bidra til en skole for fremtiden 
 • Du har god IKT-kompetanse, med interesse for videreutvikling 

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge, gjennomføre og lede elevenes læring 
 • Analysere og følge opp elevenes læringsutbytte 
 • Benytte metoder i læringsprosessene som fremmer elevmedvirkning 
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever 
 • Bidra til et godt samarbeid med foresatte 
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen 
 • Samhandling med andre som utgjør laget rundt barn og unge 

Vi tilbyr: 

 • Spennende arbeidsoppgaver 
 • Dyktige og engasjerte kollegaer 
 • Gode arbeidsmiljøer 
 • Engasjerte og dyktige skoleledere 
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid 
 • En språkplan og en plan for matematisk kompetanse som bidrar til helhet og sammenheng i opplæringen for barnehage og skole 
 • Fokus på et lag rundt barnet 
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

Andre opplysninger: 

Denne utlysningen gjelder for stillinger med oppstart kommende skoleår, august 2024. Alle som skal arbeide i Færder kommune må iht Opplæringslova §10-9 fremvise politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. 

Færder kommune er opptatt av at mangfold er en ressurs, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. 

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. 

Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attester og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden.