Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3220187
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Lærere/spesialpedagoger

Sandgotna skole er en ungdomsskole i Bergen kommune, Laksevåg bydel.
Skolen ligger sentralt til i Loddefjord med kort vei til Bergen sentrum, Askøy og Sotra. Skoleåret 2020-2021 er det 400 elever og rundt 85 ansatte ved skolen.
Vi har en egen forsterket avdeling for barn med store lærevansker eller sammensatte funksjonshemminger og ansatte med god, tverrfaglig kompetanse.
I tillegg har skolen bemannet bibliotek, IKT ansvarlig, svømmebasseng og to miljøterapeuter.
Sandgotna skole har gjennom mange år arbeidet aktivt med utvikling av elevens sosiale kompetanse, og vi vektlegger elevens psykososiale læringsmiljø.
Miljøterapeutene arbeider tett sammen med ledelsen, lærere og helsesykepleier.
Visjonen vår er «Et trygt sted å være, et godt sted å lære». Verdigrunnlaget vårt legger vekt på positive, medvirkende og aktive elever med et
sosialkonstruktivistisk elev- og læringssyn.
Ansatte ved skolen er forpliktet til å arbeide etter Bergen kommunes plan «Sammen for kvalitet – læring». Det er utarbeidet egen pedagogisk handlingsplan
og tiltaksplan for skolen. Vi har fokus på at eleven skal være aktiv i egen læring, og arbeider med «Vurdering for læring» og «Fagfornyelsen» som pedagogiske hovedsatsingsområder. Skolen har etablert faglig samarbeid med Høgskolen Innlandet i arbeidet med å øke kompetanse for ansatte og elever på området. Skolen er praksisskole/partnerskole Høgskolen Vestlandet og UiB.

1 - 100 % vikariat -  i liten gruppe på forsterket avdeling fra 25.januar - 7. mai 2021. Mulig å splitte denne i to 50% stillinger. 

1- 100% vikariat - spesialpedagog på forsterket avdeling fra 10.februar - 31. desember 2021

1-  60% vikariat -  på forsterket avdeling fra 1. mars - 19. juni 2021

1 - 70% vikariat i ordinær avdeling, 8.trinn. Fra 01.01.21 - 31.12.21 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i forsterket avdeling vil i stor grad være knyttet mot det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
Undervisningen vil kunne foregå både i klasserommet og ute.

Drive stor grad av tilrettelagt undervisning.
Samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper på skolen og samarbeid med foresatte /eksterne instanser
Tett oppfølging av elever både faglig og sosialt. Ta del i skolens utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgavene i ordinær avdeling, vil i stor grad være knyttet til kontaktlæreransvaret og fagene vi søker.

Samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper på skolen og samarbeid med foresatte /eksterne instanser
Tett oppfølging av elever både faglig og sosialt. Ta del i skolens utviklingsarbeid. 

Kvalifikasjoner

 Til forsterket avdeling:

Godkjent lærerutdanning for undervisning i ungdomsskolen eller fullført utdanning som spesialpedagog.

Undervisningserfaring fra forsterket skole vil bli vektlagt i rekrutteringsprosessen.
Kompetanse (30- 60 studiepoeng) fortrinnsvis innenfor spesialpedagogikk, mat & helse, norsk, kroppsøving og samfunnsfag. 

Til ordinær avdeling: 

I 70%-vikariat knyttet til 8.trinn er det matematikk og naturfag som primært er fagene vi ønsker. Videre er Krle og kroppsøving ønskelig i fagkretsen. Det vil bli knyttet kontaktlæreransvar til stillingen. 

For begge avdelingene gjelder

God kompetanse innenfor digitale hjelpemidler.

Gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetanse.
Søkere må ha god samarbeidskompetanse og erfaring fra å jobbe i team.  

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en kollega som mestrer klasseledelse, er en trygg og tydelig voksen, er faglig engasjert, fleksibel og har gode samarbeidsevner. 

Du må inneha god relasjonskompetanse og møter alle elever, kolleger og foreldre med respekt og forståelse.
Søker må ha gode formidlingsegenskaper i norsk muntlig og skriftlig, være åpen, fleksibel og løsningsorientert.

Bidra aktivt til det gode arbeidsmiljøet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Søker må se verdien av å jobbe i team og inkludere fagarbeidere og assistenter i sitt arbeid.
Vi oppfordrer menn til å søke stillingene til forsterket avdeling.
Vi tilbyr
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Engasjerte og inkluderende medarbeidere.
Lønn etter avtaleverket.