• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663325
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Lærere Namsos ungdomsskole (fast/ vikariat)

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

 

Følgende målsettinger er førende for skolene: 

 • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis

Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen.

For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærer 8-10 trinn, påberegne å være kontaktlærer.
 • God klasseledelse.
 • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
 • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
 • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.

 

Fagbehov:

Norsk, engelsk, fransk og tysk. 

Ved ny ledighet kan kompetansebehovet endre seg.

 

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.

Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju. 

Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges

 

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting vil skje i april/ mai. Søkere som ikke får tilsetting da, vil bli forespurt dersom nye behov oppstår frem til skolestart.

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 

 

 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663325
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune