Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærere -  fast stilling og vikariater - Sørumsand skole 

Offentlig forvaltning

  Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg.

  Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Vi har dyktige veiledere på hver skole. I kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede, som spesielt vil ivareta deg som er nyutdannet.

  I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet. Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere.
  Den gode skole skaper vi sammen!

  Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Toget bruker ca. 30 minutter fra Oslo S. Skolen ligger i gangavstand fra Sørumsand stasjon. I tillegg er det gode, gratis parkeringsmuligheter ved skolen.  Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

  Sørumsand skole er en skole med ca 538 elever fordelt på 1.-7. trinn. Vi er ca. 60 pedagoger og fagarbeidere med godt samarbeid i de profesjonelle læringsfelleskap. Ledelsen består av rektor, tre undervisningsinspektører og en SFO-leder. Vi har et veletablert ressursteam bestående av sosiallærere, spesialpedagoger og ansvarlig for særskilt norskopplæring. Vi har også en egen mottaksgruppe og en egen spesialavdeling for autister. Skolen har et godt samarbeid med SFO, og et stort fokus på uteskole, med fine uteområder, og nærhet til skogen og Glomma.

  Skolens satsingsområder er: inkluderende opplæring, godt læringsmiljø, språk, lesing og skriving i tillegg til at en gruppe pedagoger er med i MAM (mestre ambisiøs matematikk).

  Se også Sørumsand skole og SFO sine Facebooksider: https://www.facebook.com/sorumsandskole1920/

  Vi har ledig to vikariater og en fast stilling

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning i grunnskolen
 • Kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kunnskap om gjeldende lovverk, og kompetanse i digitale verktøy er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Tåler å stå i utfordrende situasjoner
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Strukturert og selvstendig
 • Positiv, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 
 • Tydelig klasseleder
 • Ser muligheter framfor begrensninger

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel gjennom deltagelse i ulike faggrupper og nettverk
 • Veiledning for nyutdannede lærere de to første yrkesårene
 • Samarbeid med skolens ressursteam bestående av sosiallærer, mentor, PPA, helsesykepleier og spesialpedagoger
 • Muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Kontaktlærertillegg med inntil kr. 32000,- pr år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolen
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet