Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærere

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Garderåsen skole ligger i Fetsund.  Skolen er en to parallell-skole, med et elevtall på ca. 290 elever. Skolen er en 1- 7 skole. Skolen ligger 10 minutter unna Lillestrøm by, med gode bussforbindelser. Uteområdene brukes både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Skolens nærmiljø innbyr til aktiviteter som blant annet fotball, bading og skøyteaktiviteter. Det er gode turmuligheter nært knyttet til skolen. Vi har et tett samarbeid med lokale idrettslag.
Skolens viktigste verdi er likeverd. Vi har et godt arbeidsmiljø, der vi støtter hverandre gjennom utviklingsarbeid og godt samarbeid. I lærerstaben vår har vi en fin balanse med tanke på kompetanse, kjønn og alder.

Nytilsatte på skolen blir tatt godt imot hos oss, og vi har et stabilt personale med godt humør, og brennende engasjement for undervisning og utvikling.  Vi søker deg som brenner for yrket og vil gjøre en forskjell for våre elever. Er du nyutdannet blir du tatt godt vare på i gode samarbeidsteam.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er knyttet til undervisning på 1. - 7.trinn
 • Spesialundervisning 
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på barneskoletrinnet 
 • Krav om undervisningskompetanse i engelsk, matematikk, kunst og håndverk
 • Ønskelig med spesialpedagogikk
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt med kollegaer og hjem
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.