Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærere

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Sophie Radich skole ligger i Lillestrøm by, og har ca. 500 elever fordelt på 8. til 10. trinn. Sophie Radich er en nybygd skole som åpnet 03.01.23 og er en videreføring av Kjellervolla skole. Med oss inn i

Sophie Radich har vi et kompetent personale som kan vise til gode elevresultater og et godt skolemiljø. Våre satsningsområder er tett elevoppfølging og tilpasset opplæring gjennom fokus på relasjonsbygging og kvalitet i undervisningen, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter. Den nye ungdomsskolen er bygd med flerbrukshall og viktige kulturfunksjoner i tillegg. Skolen huser også Lillestrøm kommunes realfagssenter og det nye Newtonsenteret som skal serve alle skolene i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 8. til 10. trinn i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, krle, spansk, fransk og spesialundervisning
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påberegnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på ungdomsskoletrinnet 
 • Krav om undervisningskompetanse i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, krle, spansk, fransk og spesialundervisning
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Evne til å bygge gode relasjoner  til elever, foresatte og kollegaer
 • Tydelig klasseleder
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.