Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærere

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen! Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.
 
Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.
 

Innerst der morgensola tidvis skinner over fartsdumpene, og enhver motorist med respekt for seg selv får et ønske om å ligge flerfoldige kilometer over fartsgrensa, ligger Tæruddalen skole.

Vi kan tilby en parkeringsplass tilrettelagt for elektriske lademuligheter, innendørs PC-park med skjøteledninger og et volleyballag i bedriftsserien med ambisjoner som overstiger antall treningstimer og snitthøyde med god margin.
Helt siden Norges sensasjonelle seier over Brasil sent på nittitallet, har skolen hatt tilknytning til en lysløype på flere kilometer, friluftsområder med badeplass, en rulleskibane der du kan kjøre både opp og ut, samt en flerbrukshall tilsvarende to håndballbaner. Det er med andre ord gode forutsetninger for praktisk undervisning og treningsmuligheter til glede for både elever og lærere.  
Skolen har et godt læringsmiljø, gode læringsresultater, 485 flotte elever, en engasjert foreldregruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.

Vårt mål er å utvikle hver enkelt elev faglig og sosialt, slik at eleven kan nå sine mål. Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne. For at elevene skal lykkes, arbeider vi systematisk med å analysere resultatene våre og med å utvikle vår praksis. Nyere forskning viser, at dersom vi lykkes med å skape klassemiljøer hvor alle elevene er inkludert, og hvor alle opplever at undervisningen treffer dem, da vil vi også lykkes med å skape motivasjon og elevene opplever skolen som relevant.

Overordnet del understreker viktigheten av at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Derfor legger vi godt til rette for et tett samarbeid mellom lærerne, og vi ser på elevene som en ressurs i utviklingen av skolens praksis.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til undervisning  
 • Undervisning 8-10. trinn
 • Aktiv deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påregnes / kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på ungdomsskoletrinnet
 • Vi søker etter deg som er norsk- eller engelsklærer som også kan undervise i fortrinnsvis samfunnsfag og/eller KRLE. I tillegg ser vi etter deg som også har undervisningskompetanse i musikk og spansk
 • Ønskelig med kompetanse i spesialpedagogikk
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte verktøy
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende, positiv og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Tydelig og varm klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elevene, mellom elevene, foresatte og kollegaer

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.