Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærere

Offentlig forvaltning

Engasjerte lærere søkes!

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Østersund skole ligger fint til på Fetsund, med nærhet til både tog og buss. Toget fra Oslo S til Svingen stasjon, som ligger en kort spasertur unna Østersund skole, bruker kun 20 minutter. På Østersund er vi opptatt av å bygge gode relasjoner til hver enkelt elev, og for oss er det viktig å være autoritative voksne. Vi er en MOT skole, som betyr at vi også er opptatt av å styrke ungdommenes robusthet og livsmestring gjennom ulike øvelser som ledes av våre MOT-coacher. 

På Østersund skole har vi 500 flotte elever og over 50 dyktige lærere. Lærerfellesskapet ved skolen kjennetegnes av godt samarbeid og hyggelig arbeidsmiljø. Elevene er delt i 18 klasser, 6 paralleller på hvert trinn. Skolebygget er pusset opp og rehabilitert i de senere år, og alle klasserom har digitale smartskjermer. Alle elever har egen PC. Østersund disponerer også Eika Fet Arena, hvor all kroppsøving foregår. Skolen har også eget svømmebasseng. 

Østersund skole har behov for flere lærere med ulik fagkombinasjon, totalt 10 stillinger. Vi har nå behov for følgende fag og fagkombinasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til undervisning på 8.-10.trinn
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påregnes
 • Lærer som liker å jobbe med mindre grupper, og kan være med på å drive skolens spesialundervisning. Dette kan også kombineres med annen type undervisning.
 • Det kan også være aktuelt med en koordinatorfunksjon for godt kvalifiserte søkere.
 • Skolen har også behov for lærere med følgende kompetanse, som med fordel kan kombineres med noen av de andre fagene, musikkompetanse og muligheter for å undervise i musikk på ungdomsskole, mat og helse med undervisning på 9.trinn, kompetanse i programmering og kompetanse/erfaring med spesialundervisning

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på ungdomsskoletrinnet
 • Krav om undervisningskompetanse i engelsk, norsk, naturfag og matematikk
 • Ønskelig med spesialpedagogikk
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte verktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 • Gode samspills- og kommunikasjonsferdigheter
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Tydelig klasseleder

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.