Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærere 

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen! Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Volla skole er en barneskole med ca. 450 elever fra 1. til 7. klasse. Vår visjon er "Vi gjør hverandre gode". Dette jobber vi med både i personalet og med elevene. Vi har stort fokus på å være en "vi- skole" med et godt samarbeid i alle ledd. Som lærer hos oss er teamsamarbeid en sentral del av arbeidsformen.

Volla skole er sentralt beliggende i Lillestrøm med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Vi søker engasjerte og inspirerende lærere som ønsker å være kontaktlærere på barnetrinnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 1.-7. trinn
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar 
 • Delta i skolens profesjonsfaglige utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på barneskoletrinnet 
 • Undervisningskompetanse i norsk og/eller matte
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

Vi søker en kollega som:

 • Er en tydelig klasseleder
 • Har et sterkt faglig engasjement
 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Har et inkluderende og positivt elevsyn
 • Er nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Er strukturert og selvstendig
 • Er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Har evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.