Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærere 

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Riddersand skole er en skole med elever fra 1.-7.trinn og har egen Innføringsklasse. Vi er nå 390 elever og er en skole i vekst. Skolen er bygd i 2011 og ble utvidet høsten 2020 med et nytt skolebygg for 5.-7.trinn. Skolen er universelt utformet og har egne undervisningsområder for hvert trinn, der alle voksne på trinnet arbeider sammen og har felles ansvar for elevene på trinnet. Skolen er romslig og gir derfor mulighet til å organisere undervisning i små og store grupper. 

Vårt motto er "Kunnskapstrykk og mestringsglede - Riddersand det rette stedet". Våre lokale verdier er åpenhet, samarbeid og eleven i sentrum.

Riddersand skole ligger på østsiden av Glomma i Fetsund. Vi har busstopp rett utenfor skolen, og Svingen stasjon er i gangavstand til skolen. Skolen har gode parkeringsmuligheter og EL-bil-ladere.

Skolen ligger i en blindvei og har fine nærområder. Vi har spennende natur rundt oss, som inviterer til ski, aking, skøyter, turer i skog, ved vann og strand. Det er gangavstand til Lensemuseet og Våtmarksentret.

Skolen har inntil 7 ledige stillinger fra august 2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling.
 • Være god på å gi fremovermeldinger som gir eleven et "løft" i sin læringskurve
 • Kontaktlærereransvar må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med godkjent lærerutdanning på barneskoletrinnet 
 • Vi ønsker oss en lærer som er dedikert i arbeidet med grunnleggende lesing og regning på 1.-4.trinn, med interesse og kompetanse for bibliotekfaget
 • Vi ønsker oss en lærer med kompetanse innen det spesialpedagogiske feltet 
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.