Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Lærere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Da kan en stilling hos oss være noe for deg.

Ved Selsbakk skole er det for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 ledig tre vikariater som lærer i 100 prosent stilling.

Selsbakk skole er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid, og vi setter utvikling av det profesjonelle fellesskapet høyt. I kommende skoleår vil vi fortsatt ha stort fokus på fagfornyelsen. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen. Vi er en Respekt - skole.

Selsbakk skole er en ungdomsskole i Trondheim med ca 340 elever. Skolen har et godt arbeidsmiljø og et personale som er gode lagspillere. Vi har også en skolekantine vi er stolte av. Den er et viktig bidrag for å styrke læringsmiljøet på skolen, i tillegg til rause og omsorgsfulle voksne.

I søknaden ber vi deg skrive om hvilke fag du har undervisningskompetanse i, og hvor mange studiepoeng du har i hvert enkelt fag.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeide med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser
 • Kontaktlæreroppgaven må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning.
 • To vikariat skal dekke norsk og en kombinasjon av samfunnsfag, krle, musikk, kunst og håndverk eller kroppsøving. 
 • Et vikariat skal dekke spesialpedagogikk og /eller tegnspråk, og  tysk/ fransk/ spansk.
 • Undervisningskompetanse med minimum 60 stp i fagene norsk.
 • Undervisningskompetanse med minimum 30 stp i fagene samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk.
 • Det er også ønskelig med undervisningskompetanse med minimum 30 stp i fagene spesialpedagogikk, spansk, tysk, fransk
 • I tillegg er det ønskelig at flere av stillingene dekker et eller flere av valgfagene som skolen tilbyr. 
 • Det er ønskelig med relevant undervisningserfaring fra ungdomstrinnet

Personlige egenskaper:

 • Robust med høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Ansvarsbevisst og fagorientert
 • Fleksibel og utviklingsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Tilpasset opplæring står i fokus og elevene skal oppleve voksne som bryr seg
 • Vi tilstreber at skolen har kjønnsmessig og aldersmessig balanse

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler