Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2020
 • Sted:
  Atlanten ungdomsskole/Nordlandet ungdomsskole
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Atlanten ungdomsskole/Nordlandet ungdomsskole
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2912515
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærere

Etter første runde med utlysning, mangler vi fortsatt lærere med språkfag på ungdomstrinnet.

Kristiansund kommune har 9 barneskoler og 3 ungdomskoler, i tillegg til Voksenopplæring.

Kristiansund kommune har også et forsterket skoletilbud. Dette tilbudet er lagt til Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole.
Tilbudet retter seg mot elever fra 1.-10. trinn med store og sammensatte utfordringer, og omfattende varige behov.

Vi vurderer også ansettelse i en vikarpool da vi ser at behov for kvalifiserte pedagoger gjerne oppstår sensommer/tidlig høst. Vi håper at du også kan være interessert i en slik stilling.

Vi kan tilby

- en grunnskole preget av utviklingsarbeid
- vi deltar i læringsmiljøprosjektet 2019- 2020
- vi er realfagskommune ut 2020
- en IKT-strategi for grunnskolen, som innebærer 1:1 dekning over tre år og kompetanseheving av ansatte
- ny helhetlig oppvekstplan og kvalitetsplan for SFO fra skolestart 2018
- kompetanseutvikling med mulig tilbud om etter- og videreutdanning
- gode rutiner i forbindelse med oppfølging av nyansatte og nyutdannede
- et godt arbeidsmiljø og godt kvalifisert lærerstab
- Kristiansund kommune er en del av Nettverk Nordmøre –som er et regionalt samarbeid på oppvekstområdet. Hoveddelen av vårt utviklingsarbeid vil de nærmeste årene skje i regi av nettverket. 

Kristiansundsskolene har tidligere deltatt i Vurdering for Læring og Ungdomstrinn i Utvikling og i 2016 og 2017 var vi også en av landets språkkommuner.

Kvalifikasjonskrav

- det kreves godkjent lærerutdanning
- vi er spesielt interessert i utdanning/tilleggsutdanning i språkfagene spansk, tysk og fransk, samt 60 studiepoeng i basisfagene norsk, engelsk og matematikk, gjerne i kombinasjoner. 

Dersom vi ikke får tilstrekkelige søkere med godkjent utdanning kan andre med relevant utdanning/praksis ansettes midlertidig.

Vi søker deg som

- er en tydelig og aktiv klasseleder
- har gode fagkunnskaper og er en god formidler
- har fokus på relasjonsbygging
- har stor arbeidskapasitet
- medvirker til godt samarbeid og arbeidsmiljø
 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.