Lærere 1.-4. trinn

Stavanger Kommune

Har du lyst til å være med på å skape en skole for alle?

På Madlavoll er nettopp det vår visjon - å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, der alle barn opplever mestring, læring og glede hver dag! Vi bygger dette på verdier som likeverd, inkludering, tillit og respekt. 

Madlavoll skole er en barneskole som ligger i naturskjønne omgivelser med gangavstand til ulike turområder, Universitetet og Jernaldergården. Skolen har 400 elever og over 100 ansatte. I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel, har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilt tilrettelagte opplæringsbehov (STOLT). Vi søker etter 1-2 lærere for vårt småskoletrinn. Stillingene er foreløpig tenkt som årsvikariat, med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning
Minst 30 studiepoeng i minst 2 undervisningsfag i barneskolen
Solide ferdigheter i bruk av IKT
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språkferdigheter tilsvarende B2 (Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål)

Personlige egenskaper:

Du er god på relasjonsbygging og vektlegger dette i ditt arbeid med elevene.
Du er flink til å samarbeide både med kollegaer, elever og foresatte.
Du har et positivt syn på barn - noe som innebærer en tro på at barn vil godt, og at du ser muligheter der mange ser begrensninger.
Du har fokus på elevenes psykososiale miljø og viktigheten av dette.
Du er faglig oppdatert og opptatt av elevenes læring.
Du er robust og liker et høyt arbeidstempo med ulike arbeidsoppgaver og utfordringer.
Du legger vekt på å planlegge systematisk, gjennomføre og evaluere.

Vi tilbyr:

400 fantastiske elever
100 engasjerte og støttende kollegaer
Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
Tett samarbeid med skolens ledelse
Veiledningsordning for nyutdannede lærere
Gode forsikringsordninger og pensjonsavtaler
Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler