Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senja kommune

Lærer voksenopplæring

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig inntil 1,7 faste stillinger ved voksenopplæringa i Senja kommune, avdeling Gryllefjord.

Arbeidsoppgavene vil være opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne minoriteter, og undervisning i grunnskole for voksne.

Det er for tiden få elever ved avdelinga i Gryllefjord, og det vil derfor kreves stor fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og gruppesammensetning.

Det er ønskelig med 60 studiepoeng i norsk, matte og engelsk, i tillegg undervisningskompetanse i naturfag og samfunnsfag på ungdomsskolenivå.

Det kreves 30 studiepoeng i norsk som 2. språk for å få fast tilsetting, eller at den som tilsettes er villig til å ta dette innen 3 år.

 

Arbeidsoppgaver

  • undervsining i grunnskole for voksne i fagene matematikk, naturfag og engelsk.
  • stillingen kan tilllegges funksjon som kontaktlærer.

 Kvalifikasjoner

  • lærer med undervsiningskompetanse i gjeldene fag.
  • gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig.
  • det er ønskelig med videreutdanning norsk som andrespråk, eller at den som tilsettes er villig til å ta dette.

 Vi søker en lærer som

  • viser omsorg for elevene
  • er en tydelig klasseleder
  • er fleksibel og løsningsorientert
  • har godt humør og er med å skape et godt arbeidsmiljø

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil personlig egnethet vurderes i tillegg til formell kompetanse. 

Tilsatte må levere godkjent politiattest før tiltredelse.