Ledig stilling

Senja kommune

Lærer voksenopplæring

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Senter for læring og integrering (SLI), Senja kommune har ledig inntil 2 faste stillinger ved Voksenopplæringa avd. Finnsnes. Arbeidsoppgavene vil være opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, og undervisning i grunnskole for voksne. 

Arbeid ved Voksenopplæringa krever stor grad av fleksibilitet, blant annet i forhold til endring av arbeisoppgaver og gruppesammensetning. 

Arbeidsoppgaver 

 • Undervisning i grunnskole for voksne i fagene norsk, samfunnskunnskap, matematikk, naturfag og engelsk 

 • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 

 • Stillingen kan tillegges funksjon som kontaktlærer 

 • Vi har behov for undervisningskompetanse i realfag, spesielt i naturfag 

Kvalifikasjoner 

 • Lærer med undervisningskompetanse i aktuelle fag 

 • Gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig 

 • Det kreves 30 studiepoeng i norsk som andrespråk for å få fast tilsetting, eller at den som tilsettes er villig til å ta dette innen 3 år 

Vi søker en lærer som 

 • Viser omsorg for elevene 

 • Er en tydelig klasseleder 

 • Er fleksibel og løsningsorientert 

 • Har godt humør og er med på å skape et godt arbeidsmiljø 

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil personlig egnethet vurderes i tillegg til formell kompetanse. 

 

Tiltredelse: snarest 

Arbeidssted: Finnsnes 

Kontaktpersoner: 

 • Mette Lorentsen, +47 91306208 

 • Arnstein Lockertsen, +47 90623288