Ledig stilling

Lurøy kommune

Lærer, vikariat i 100% 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, og øyas innbyggere har kultur for å inkludere tilflyttere.

 

Lovund skole har ca 80 elever i nye og renoverte lokaler, og egen flerbrukshall og basseng. Lovund byr på gode oppvekstvilkår, mulighet for bolig, og barnehageplass.

 

Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunne være behjelpelige med å knytte kontakt. 

 

Barn og skoleledere i Lurøy sier dette om kommunen sin! 

Hvis du vil lese mer om Lurøy og mulighetene våre - les her

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være med på å utvikle skoler i Lurøy i tråd med lokale og nasjonale planer.
 • Sikre elever likeverdige tilbud i samsvar med overordnede mål.
 • Undervisning på barne- og ungdomstrinn.
 • Ved Lovund skole benytter vi to-lærer som arbeidsmåte på enkelte trinn. 

Kvalifikasjoner:

 • Kvalifikasjonskrav i hht. opplæringslova med tilhørende forskrift (kap.14).
 • Kvalifikasjon for undervisning på barne- og ungdomstrinn.
 • Fagønsker: GLU 5-10- basisfag og kunst og håndverk/musikk.
 • Utenlandske søkere må ha god muntlig og skriftlig norsk, og ha generell godkjenning fra NOKUT for å få ansettelse.
 • Godkjenninger må legges ved søknaden. 

Personlige egenskaper:

 • Evner å skape gode relasjoner til barn, elever og foreldre.
 • Er en tydelig pedagogisk leder og klasseleder.
 • Har et pedagogisk engasjement, der elevenes, der elevenes læring er i fokus.
 • Har grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemidler.
 • Liker å arbeide i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Søkere under utdanning kan bli vurdert for stillingen.
 • Kontaktlærertillegg er pr tiden 27.000,-
 • Veiledning og oppfølging av nytilsatte.
 • Jobb i et ungt og  aktivt miljø hvor det satses på samarbeid og personlig og faglig utvikling.
 • Engasjerte og dyktige ledere.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass.
 • Et aktivt og engasjert lokalsamfunn med aktiviteter for både barn og voksne.

Annet

 • Lovund er en fådelt skole, og søkere må påregne å undervise i andre fag enn de er kvalifisert for.
 • Det kreves politiattest i hht gjeldende lovgivning.  
 • I hht ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Søkere kan bli vurdert for eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige før tilsetting foretas.
 • Lurøy ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.