• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940667852
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Besøksadresse
  8766  LURØY

Lurøy kommune oppføring hos:

Lurøy kommune

Lurøy med sin beliggenhet rett sør for polarsirkelen, er en typisk øykommune med ikke mindre enn 1372 større og små øyer. Kommunens totale areal er på 1300 km², men bare vel 1/5 del eller 264 km² er land.

Naturens skaperverk har vært rundhåndet med vår kommune, og gitt oss et utall av maleriske motiver. Kommunen består av fastland og stort antall øyer, hvor folket bor spredt i små bygdesamfunn. De knapt 1900 innbyggerne i kommunen fordeler seg på øyer og fastland med en fordelingsprosent på rundt 60/40 %. Vår vekslende Helgelandsnatur byr på ulike muligheter for rekreasjon og utfoldelse og flere av våre fjellformasjoner er å betrakte som rene skulpturer og godt kjent fra historien om sagnfjellene her nord.

Sentrale besøksmål er Lurøy kirke, polarsirkelbautaen på Vikingen, havgrotta på Tonnes, Kystmuseet på Lurøy, Kystkultursenteret på Lovund, Grønsvik Hærkystfort ved Stokkvågen, Lundefuglkolonien på Lovund og mye mer.

For å komme seg rundt i kommunen, kan en benytte ferge eller hurtigbåt. Ferge går fra Stokkvågen, mens hurtigbåt kan tas fra Stokkvågen eller Tonnes på fastlandet. De fleste øyer med bosetting anløpes av både ferge og hurtigbåt, og det er daglig hurtigbåtforbindelse til/fra Sandnessjøen og Bodø


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lønns- og regnskapsmedarbeider

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lønn- og regnskapsmedarbeider Velkommen til Norges best styrte kommune, Lurøy! Vår visjon er å skape gode levevilkår for innbyggerne i Lurøy, bygd på kvalitet, trygghet og trivsel. Våre ansatte er en avgjørende ressurs for at vi lykkes. Vi søker nå en dyktig og motivert lønns- og regnskapsmedarbeider som vil være med på laget. Om Lurøy: Lurøy er e…

Sykepleier

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ytre omsorgsdistrikt består av Sleneset og Lovund omsorgssenter. Omsorgssentrene gir hjemmetjenester og praktisk bistand. Lovund omsorgssenter består av 7 omsorgsboliger, hvorav 1 leilighet brukes som korttidsplass/avlastning. Det gis også hjemmetjenester til innbyggere som bor i egne privatboliger på Lovund.  Vi har ledig vikariat fra dags dato og 1 år. St…

Sykepleier 

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Midtre omsorgsdistrikt dekker Onøy og Lurøy. På Onøy/Lurøy omsorgssenter ligger kommunens 13 institusjonsplasser. Her ligger også kommunens ØHD (øyeblikkelighjelp døgnplass) og 8 omsorgsboliger.  Vi søker dedikerte sykepleier som ønsker å bli en del av vårt unike øysamfunn her på Onøy/Lurøy, en del av vakre Lurøy kommune.  Dine fordeler ved å jobbe og bo p…

Barnehagelærer

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med en ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, …

Miljøterapaut - Vernepleier

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, og ø…

Kommuneoverlege

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune er en liten øykommune på Helgelandskysten, bestående  av over 1300 øyer. Lurøy har ikke et sentrum, men befolkning og tjenester spredt på flere steder. Vi har 5 leger fordelt på 3 legedistrikt, Ytre legekrets (Lovund/Sleneset), Midtre legekrets (Onøy/Lurøy) og Indre legekrets (Lurøy fastland).  4 leger jobber i alternativ arbeidstidsordning me…

Avdelingsleder Ytre omsorgsdistrikt 

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du en lidenskap for å skape fremtidsrettede omsorgstjenester? Bli med på laget i Norges best drevne kommune.  Lurøy kommune har nylig klatret til førsteplass på Agenda Kaupangs kommuneindeks blant de best styrte kommunene i Norge. Kvalitet i tjenestene er blant faktorene som måles. Vi er stolte over å ha høy kvalitet i omsorgstjenestene og over at det s…

Assistent

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune, Indre omsorgsdistrikt søker etter en dyktig og motivert medarbeider i 80% fast stilling, dagarbeid, som kan utføre praktisk arbeid i hjemmetjenesten ved Konsvik- og Aldersund omsorgssenter og omegn.  Kvalifikasjoner: Det kreves ingen formell utdannelse for å søkePersonlige egenskaper: God arbeidsmoralFleksibelOmgjengeligGode kommunikasjonseg…

Helsefagarbeider 100%

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Indre omsorgsdistrikt, AVD. Aldersund,  har ledig fast stilling for helsefagarbeider. Stillingen er i turnus, med arbeid på dag, aften, natt og helg. Søkere med relevant fagbrev vil bli foretrukket. Søkere uten formell utdannelse innen helsefag vil bli vurdert på bakgrunn av egnethet og erfaring med arbeid innen omsorgsyrket. Her kan du se og høre hvordan d…

Sosialkonsulent

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune ønsker å ha et forebyggende og helsefremmende fokus ved å bistå enkeltpersoner som trenger det, å mestre eget liv. Lurøy kommune har ikke et kommunalt NAV, men ivaretar de sosiale tjenestene i samarbeid med kommunens Tildelingskontor og øvrige tjenester. Vi søker en sosialkonsulent som ønsker å være med i arbeidet og som vil hjelpe oss å ivaret…

Pedagogisk leder, fast stilling i 100%

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvarøy oppvekstsenter ligger på Indre Kvarøy, ei øy omtrent midt i skipsleia rett sør for Polarsirkelen. Oppvekstsenteret inneholder barnehage, skole og SFO, og alt er lokalisert i en bygning. Vi ligger idyllisk plassert ved havet på østsiden av øya med utsikt over skipsleia.   Barnehagen flyttet i 2017 inn i nye moderne lokaler som er tilpasset dagens kra…

Barne- og ungdomsarbeider

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvarøy oppvekstsenter ligger på øya Indre Kvarøy i et aktivt lokalsamfunn med gode kommunikasjoner. Kvarøy har et aktivt næringsliv med bedriftene Kvarøy fiskeoppdrett og Snekkerfabrikken. Stedet har også pub, restaurant og egen lokalbutikk. Kvarøy oppvekstsenter har en barnehageavdeling for barn mellom 0 – 6 år og skole for 1. – 10. trinn. Oppvekstsenter…

Vedlikeholdsarbeider Onøy/Lurøy

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune har ledig stilling i 100 % fast stilling som vedlikeholdsarbeider med hovedarbeidssted Onøy/Lurøy, på den fantastiske Helgelandskysten Kan du litt om alt, og trives med varierte arbeidsoppgaver? Da kan du være den vi leter etter!   Lurøy er kanskje Norges mest desentraliserte kommune, med livskraftige små samfunn på øyer og fastland. Teknisk e…