• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940667852
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Besøksadresse
  8766  LURØY

Lurøy kommune oppføring hos:

Lurøy kommune

Lurøy med sin beliggenhet rett sør for polarsirkelen, er en typisk øykommune med ikke mindre enn 1372 større og små øyer. Kommunens totale areal er på 1300 km², men bare vel 1/5 del eller 264 km² er land.

Naturens skaperverk har vært rundhåndet med vår kommune, og gitt oss et utall av maleriske motiver. Kommunen består av fastland og stort antall øyer, hvor folket bor spredt i små bygdesamfunn. De knapt 1900 innbyggerne i kommunen fordeler seg på øyer og fastland med en fordelingsprosent på rundt 60/40 %. Vår vekslende Helgelandsnatur byr på ulike muligheter for rekreasjon og utfoldelse og flere av våre fjellformasjoner er å betrakte som rene skulpturer og godt kjent fra historien om sagnfjellene her nord.

Sentrale besøksmål er Lurøy kirke, polarsirkelbautaen på Vikingen, havgrotta på Tonnes, Kystmuseet på Lurøy, Kystkultursenteret på Lovund, Grønsvik Hærkystfort ved Stokkvågen, Lundefuglkolonien på Lovund og mye mer.

For å komme seg rundt i kommunen, kan en benytte ferge eller hurtigbåt. Ferge går fra Stokkvågen, mens hurtigbåt kan tas fra Stokkvågen eller Tonnes på fastlandet. De fleste øyer med bosetting anløpes av både ferge og hurtigbåt, og det er daglig hurtigbåtforbindelse til/fra Sandnessjøen og Bodø


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Leder i legetjenesten 

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende lederstilling ledig! Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentre og tjenester lokalisert i 5 av kretsene i kommunen. Lurøy legekontor, som en del av helsetjenesten består av 6 leger, 5 helsesekretærer og 3 renholdere i små stillinger. De dekker 3 kretser med 4 legekontor. Vi er inne i en periode der v…

Lærer, vikariat i 100% 

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Er du en nyutdannet lærer som er på jakt etter en trygg jobb å utvikle deg?Er du en erfaren lærer som vil prøve noe annet og komme til Lovund?Har du en helt annen bakgrunn, med engasjement og lyst til å prøve deg som lærer? Svarer du ja på ett av spørsmålene, kan du være en av dem vi søker til Lovund skole!   LES MER OM LOVUND OG LURØY VED Å FØLGE LINKEN …

Sosialkonsulent

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune ønsker å ha et forebyggende og helsefremmende fokus ved å bistå enkeltpersoner som trenger det, å mestre eget liv. Lurøy kommune har ikke et kommunalt NAV, men ivaretar de sosiale tjenestene i samarbeid med kommunens Tildelingskontor og øvrige tjenester. Vi søker en sosialkonsulent som ønsker å være med i arbeidet og som vil hjelpe oss å ivaret…

LEDER SLENESET OPPVEKSTSENTER

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Om stillingene Ønsker du å være med å videreutvikle et helhetlig oppvekstmiljø for barn fra 0 – 16 år på Sleneset i Lurøy kommune? Liker du å være en synlig medspiller i et aktivt miljø? Ser du muligheter og liker å samarbeide tverrfaglig? Ønsker du å bidra til utvikling av gode oppvekstmiljø for barn og unge?. Da er du lederen vi ser etter! Lurøy kom…

Lærer i norsk og samfunnskunnskap

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lurøy kommune har ansvar for å legge til rette for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som omfattes av introduksjonsloven. Kommunen skal tilby slik opplæring innen tre måneder etter at personer med rett og plikt har flyttet til kommunen. Det varierer fra år til år hvor i kommunen det er folk bosatt som har rett og plikt til norskopplæring. Stilli…

Pedagogisk leder, fast stilling i 100%

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvarøy oppvekstsenter ligger på Indre Kvarøy, ei øy omtrent midt i skipsleia rett sør for Polarsirkelen. Oppvekstsenteret inneholder barnehage, skole, SFO, bibliotek og lokalutvalgskontor, og alt er lokalisert i en bygning. Vi ligger idyllisk plassert ved havet på østsiden av øya med utsikt over skipsleia.   Barnehagen flyttet i 2017 inn i nye moderne lokal…

100 % faststilling sykepleier

Lurøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- sosial- og omsorgstjenesten i Lurøy kommune søker etter omgjengelig og dyktig sykepleier i 100% stilling. Stillingen er ved Indre omsorgsdistrikt, fastland i Lurøy, med Aldersund omsorgssenter som base. Aldersund omsorgssenter består av 13  døgnbemannede omsorgsboliger og 1 boenhet for korttidsopphold/rehabilitering og avlastning. Aldersund omsorgsse…