Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærer til Bråtejordet skole

Bråtejordet skole ligger sentralt til på Strømmen som er et tettsted i utkanten av Oslo. Det er en ungdomsskole med 5 paralleller på hvert trinn og det er totalt 410 elever og ca.40 ansatte.

Arbeidsoppgaver
Faglærer i engelsk og norsk, hovedsakelig på 9.trinn. I tillegg vil det være oppgaver knyttet til leseveiledning på 9. og 10.trinn. 
Kvalifikasjoner

Vi søker en lærer med godkjent pedagogisk utdannelse og med undervisningskompetanse (60 studiepoeng) i fagene norsk og engelsk. Det er ønskelig med gode IKT-kunnskaper da skolen er en Ipad skole.

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper

Vi søker en autoritativ lærer - en stødig klasseleder som er i stand til å sette grenser for elevene,  men som alltid ser det beste i alle barn. Vi ønsker en som kan gi elevene trygge og forutsigbare rammer og som er faglig trygg. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er sentralt i arbeidet med elever, foresatte og kolleger. 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

-godt arbeidsmiljø
-veletablert mentorordning
-veiledning av nyutdannede lærere
-varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning
-kontaktlærertillegg med inntil kr. 32.000,- pr år
-lønn etter hovedtariffavtalen
-bedriftshelsetjeneste
-aktivt bedriftsidrettslag