Ledig stilling

Stavanger Kommune

Lærer Tastaveden skole

Tastaveden skole er en ungdomsskole i Tasta bydel. Skolen har rundt 340 flotte elever og 40 dyktige ansatte. Vi har 12 klasser på skolen. Skolen tar inn elever primært fra Kampen skole, Byfjord skole og Tasta skole. 

Tastaveden skole legger vekt på på trivsel, læring og aktive elever. Vi er opptatt av å lage god skole, og foreldre- og elevundersøkelser viser at vi får dette til. 

Skolen har et godt fagmiljø og våre ansatte forteller om høy grad av trivsel. På Tastaveden har vi en egen satsing på fysisk aktivitet.

På Tastaveden vil du jobbe sammen med gode kolleger som er profesjonelle, motiverte og interessert i elevens beste.

Vi søker en lærer i 100% stilling til ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering på ungdomstrinnet.

Samarbeid med kolleger og foresatte.

Deltagelse i skolens utviklingsarbeid.

Oppfølging av elevers læring og trivsel.

Kvalifikasjoner:

Du har godkjent utdanning som lærer, grunnskolelærer 5-10 eller lektorutdanning, og har undervisningskompetanse i de fagene du skal undervise i.

VI har behov for en lærer med kompetanse i matematikk og kroppsøving. Andre fag som naturfag og kunst og håndverk kan også være aktuelle.

Du har gode digitale ferdigheter.

Du har svært gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Du er en lærer med et positivt elevsyn som liker å jobbe med ungdom.

Du er en god klasseleder som ser viktigheten i å skape et godt og trygt læringsmiljø for elevene våre.

Du samarbeider godt med andre. 

Du er tydelig, robust og skaper gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.

Du er fleksibel, løsningsorientert og engasjert.

Du kommuniserer godt og trives med å samarbeide om fag og undervisning.

Vi tilbyr:

340 fantastiske elever og et svært inkluderende kollegium.

En spennende jobb hvor du kommer tett på ungdom.

Gode muligheter til å påvirke egen jobbhverdag.

Gode ordninger for å ivareta nyutdannede gjennom veiledning og samlinger.

Stillingskode og lønn etter ansiennitet og gjeldende tariffavtale som lærer, adjunkt eller lektor.