Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Lærer - Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Det vil fra 01.08.2022 være to ledige 100 % stillinger som lærer og en 100% stilling som spesialpedagog ved Sandeåsen skole. Sandeåsen skole har 350 elever og 43 ansatte. Skolebygget er fra 2010, og er bygd som en baseskole. Elevene er organisert på trinn, mens undervisningen foregår i to eller tre mindre grupper, med to til tre pedagoger. Sandeåsen skole har gode faglige resultater, og leverer elever til Presterød Ungdomsskole. Sandeåsen skole er i vekst, og forventer en økning i elevtallet de kommende skoleårene.


Sandeåsen skole er en levende skole med lange tradisjoner for å skape samhold og trivsel. Skolen er opptatt av å legge til rette for at elevene skal få muligheten til å være den beste utgaven av seg selv, både faglig og sosialt. Sandeåsen skole har fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø. Det er innarbeidet en god rutine og kultur for bruk av «Trivselselever» i friminuttene.

Det faglige miljøet ved Sandeåsen skolen er høyt, og det har over flere år vært lagt særlig vekt på å øke elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. Kartleggingsverktøyet SOL, veiledet lesing og bevisst bruk av læringsstrategier, og regning gjennom praktisk og utforskende matematikk, står sentralt i dette arbeidet.
De to siste skoleårene er det etablert faggrupper i fagene norsk, matematikk og engelsk.

Sandeåsen skole ønsker å være en fremtidsrettet skole, og vi trenger to engasjerte lærere og en engasjert spesialpedagog, som kan være pådrivere i arbeidet inkluderende pedagogikk.

Personlige egenskaper:

 • Er en løsningsorientert, inkluderende og fleksibel lagspiller.
 • Er ansvarsbevisst, strukturert, systematisk, og kan jobbe selvstendig.
 • Skaper tillit gjennom å være åpen, oppriktig og profesjonell.
 • Har en positiv innstilling, et godt humør og bidrar til trivsel på arbeidsplassen.
 • Har en brennende interesse for å bidra til et godt og inkluderende skolemiljø.
 • Er god på relasjonsbygging.

Ansvarsoppgaver:

 • Skape et trygt og godt opplæringsmiljø for alle.
 • Tilrettelegge for individuell og kollektivopplæring for elever i skolen.
 • Bistå elever med ulike emosjonelle-, fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.
 • Identifisere miljøfaktorer som fremmer opplæring og utvikling for enkeltelever.
 • Være en pådriver i skolens inkluderingsarbeid.
 • Bistå i tverrfaglig samarbeid med andre instanser; hjem, avlastning, SFO m.fl.          

Kvalifikasjoner lærer:

 • Godkjent utdanning som lærer fra høyskole / eller universitet
 • Har erfaring og kompetanse med begynneropplæringen 1.-4. trinn.
 • Har erfaring som kontaktlærer.
 • Er en autoritativ voksen med tydelig klasseledelse.

Kvalifikasjoner spesialpedagog:

 • Godkjent utdanning som spesialpedagog / pedagog.
 • Har erfaring med å jobbe i skole.
 • Har kompetanse med å jobbe med traumebasert omsorg.
 • Har kompetanse med å jobbe med elever som trenger reguleringsstøtte.
 • Har evnen til å identifisere læringsmottakelighet.
 • Har kompetanse på tverrfaglig samarbeid med ulike instanser og ulike nivå.
 • Har gode IKT-ferdigheter.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et positivt, inspirerende, faglig og utviklingsorientert profesjonsfelleskap.
 • Glade og fornøyde elever i et trygt og godt skolemiljø.
 • En skole i vekst som ønsker å videreutvikle praksis til det beste for elevene.
 • Samarbeid med et aktivt og engasjert FAU.
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.      

Andre opplysninger: 

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og søkere som blir innkalt til intervju, må påregne at dette skjer før 20. mai.